Ορισμός νέων Αντιδημάρχων για το 2012 στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email


Ο Νικόλαος Πέππας ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Υπεύθυνος των Νομικών Προσώπων του Δήμου


Ο Σπύρος Σταθούλης ορίζεται Αντιδήμαρχος επί Οικονομικών Θεμάτων, Δημοτικής Περιούσιας και Προμηθειών


Ο Βασίλης Κόκκαλης ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Εξωραϊσμού της πόλης και Πολιτικής Προστασίας


Ο Νικόλαος Αλεπούς ορίζεται Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας


Ο Αντώνιος Παρτσινέβελος ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΜε απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, ορίστηκαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν για το τρέχον έτος.


Ο Νικόλαος Πέππας ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Υπεύθυνος των Νομικών Προσώπων του Δήμου με τα ακόλουθα αντικείμενα:


Πολεοδομικός Σχεδιασμός / Εντάξεις Περιοχών στο Σχέδιο Πόλης / Έκδοση Οικοδομικών Αδειών / Συνεργεία Αυτοψιών Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κτισμάτων / Τεχνικές Υπηρεσίες και Έργα / Πολιτισμός / Λειτουργία Μουσείων, Βορέειου Βιβλιοθήκης, Δημοτικής Πινακοθήκης και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων / Αθλητισμός / Εποπτεία αθλητικών κέντρων και Συντονισμός αθλητικών δραστηριοτήτων / Δημοτική Αστυνομία / Δημοτική Συγκοινωνία


Επίσης, ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και παραμένει Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Ο Σπύρος Σταθούλης ορίζεται Αντιδήμαρχος επί Οικονομικών Θεμάτων, Δημοτικής Περιούσιας και Προμηθειών, με τα παρακάτω αντικείμενα:


Οικονομική Διοίκηση/ Έσοδα – Έξοδα / Λογιστήριο / Ταμειακή Υπηρεσία / Δημοτική Περιουσία και Προμήθειες / Νομικές Υποθέσεις / Υπαίθρια Διαφήμιση


Παραμένει Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.


Ο Βασίλης Κόκκαλης ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Εξωραϊσμού της πόλης και Πολιτικής Προστασίας με τα αντικείμενα:


Υπηρεσίες Καθαριότητας / Έργα Πρασίνου / Εποπτεία Εξωτερικών Συνεργείων / Συντήρηση Εξοπλισμού & Οχημάτων / Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής / Οδοσήμανση και Ηλεκτροφωτισμός / Πολιτική Προστασία & Διαχείριση κρίσεων / Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων / Παιδικές χαρές / Λαϊκές αγορές / Συντήρηση κτιρίων / Αδέσποτα ζώα


Ο Νικόλαος Αλεπούς ορίζεται Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας με τα εξής αντικείμενα:


Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / Διαδικτυακή Πύλη / Εποπτεία Υπηρεσιών Ανάρτησης Αποφάσεων Κανονιστικού Χαρακτήρα / Εποπτεία και Συντονισμός Οργάνων & Διαδικασιών Διαβούλευσης / Πρόγραμμα Διαύγεια / Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών / Διακίνηση Υπηρεσιακών εγγράφων / Πρωτόκολλο / Εποπτεία θεμάτων κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 113 του 2010 / Πολιτικοί γάμοι


Ο Αντώνιος Παρτσινέβελος ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα παρακάτω αντικείμενα:


Ανθρώπινο Δυναμικό & Διοικητικές Υπηρεσίες / Δημοτολόγιο / Ληξιαρχείο / Μητρώο Αρρένων / Πληροφορική / Σύζευξις / Κοινωνική προστασία & Αλληλεγγύη


Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο