Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη για το συνέδριο EUROCITIES

Print Friendly, PDF & Email

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROCITIES

Kύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών
Κύριοι Δήμαρχοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Φίλες και φίλοι

Εκ μέρους του Δήμου Αμαρουσίου σας καλωσορίζω στο Συνέδριο του Φόρουμ Κοινωνία της Γνώσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου eurocoties , με θέμα παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενσωμάτωσης από την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη μας, το Μαρούσι.

Θα ήθελα μάλιστα να τονίσω ότι το συνέδριο αυτό διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια κοινωνία χρονική συγκυρία.

Σε μια χρονική συγκυρία όπου η παγκόσμια οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα κλυδωνίζεται και δοκιμάζονται οι αντοχές του ίδιου του κοινωνικοοικονομικού οικοδομήματος μας.

Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, είναι ιδιαιτέρα σημαντικό να μαζευόμαστε στον ίδιο χώρο εκπρόσωποι ενός πολύ σημαντικού θεσμού όπως είναι αυτός της αυτοδιοίκησης, από πολλές διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, και να συζητούμε με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη και ευκολότερη.

Πως θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος όλων τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει.

Πως θα αναλάβουμε ουσιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες κάθε πολίτη να συμμετάσχει ισότιμα και να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που του δίνει η σύγχρονη τεχνολογία για να κάνει τη ζωή του καλύτερη.

Σήμερα με το συνέδριο αυτό στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα.

Το μήνυμα της συνεργασίας και της συνένωσης των δυνάμεων μας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και ενός κοινού οράματος.

Το μήνυμα ότι η αυτοδιοίκηση μπαίνει μπροστά για να  οικοδομήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινωνία, στην οποία όχι μόνο ως θεσμός θα πρωταγωνιστούμε, αλλά και ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε οι πολίτες να έχουν ίσες δυνατότητες για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.

Αυτό αποτελεί για την Ευρώπη αλλά και για τους Δήμους μας μεγάλη πρόκληση.

Και σε αυτή την πρόκληση πρέπει να ανταποκριθούμε.

Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες.

Είναι θα τολμούσα να πω η μόνη μας επιλογή η επένδυση στις νέες τεχνολογίες, στην κοινωνία των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, αν θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε.

Κι αυτό γιατί η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν ως κοινωνία της γνώσης.

Η σημαντικότερη παράμετρος για την πρόοδο όλων μας συλλογικά, αλλά και του καθένα ατομικά, είναι ο όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας και η ευκολία πρόσβασης σε αυτήν.

Ωστόσο, αυτή η επανάσταση της πληροφορίας που βιώνουμε καθημερινά εγκυμονεί έναν μεγάλο κίνδυνο: την περιθωριοποίηση σημαντικών κοινωνικών ομάδων  (ηλικιωμένοι, οικονομικά αδύναμοι, μετανάστες κ.α ) εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασής τους στις πηγές διάχυσης της πληροφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η μέριμνα από την οργανωμένη Πολιτεία ώστε να προωθηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά ο ψηφιακός γραμματισμός και η ηλεκτρονική ενσωμάτωση κάθε πολίτη, ανεξάρτητα και πάνω από εμπόδια και αποκλεισμούς.

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν και οφείλουν να φανούν πρωτοπόροι και πρωτοστάτες στην προσπάθεια αυτή.

Γιατί η Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πιο κοντά στον πολίτη και τα καθημερινά του προβλήματα.

Πυξίδα της πολιτικής μας πρέπει να είναι η λειτουργία ενός σύγχρονου διοικητικού μηχανισμού που θα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και
όχι ως τροχοπέδη για την πρόοδο της κοινωνίας.

Ένας μηχανισμός που δεν θα είναι αντίπαλος, αλλά αποτελεσματικός σύμμαχος στην καθημερινή ζωή του πολίτη

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο, θα τολμούσα να πω αναπόσπαστο στοιχείο  μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης στην προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο διοίκησης,

Ένα μοντέλο διοίκησης ταχύτερο, αποδοτικότερο, πιο ευέλικτο,
λιγότερο κοστοβόρο για την τσέπη του πολίτη, που να σέβεται τα δικαιώματα του και να βασίζεται σε κανόνες διαφάνειας και αξιοπιστίας.

Και στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να έχει εύκολη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση.

Γι αυτό και οφείλουμε να είμαστε διαρκώς  κοντά στον πολίτη, μπροστά στις προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ήδη καταρτίσει και υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο στην κατεύθυνση αυτή, βασικοί άξονες του οποίου είναι:

  • Η προώθηση πρωτοβουλιών που συστηματικά διαχέουν την πληροφορία και ενθαρρύνουν την χρήση των Νέων Τεχνολογιών από τους Πολίτες.
  • Η λήψη μέτρων για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών για κάθε ηλικία και φύλο.
  • Η οργάνωση αποτελεσματικότερων, ταχύτερων, αποδοτικότερων και λιγότερο γραφειοκρατικών δημοτικών υπηρεσιών για τους Πολίτες.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Συνέδριο του δικτύου Πόλεων   EUROCITIES που οργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί μία σημαντική εκδήλωση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και αναδεικνύει τον ρόλο των Πόλεων στην ηλεκτρονική ένταξη.

Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε  τους σημαντικότερους τομείς δράσης για την ενθάρρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενσωμάτωσης, και συγκεκριμένα :

  • Την Διαδικτυακή Πρόσβαση
  • Τις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών και Γήρανση
  • Την Ψηφιακή κατάρτιση & και τις δεξιότητες
  • Την Πολυπολιτισμικότητα και την ηλεκτρονική ενσωμάτωση της νεολαίας
  • Την Ψηφιακή Γεωγραφική Διαίρεση
  • Τις Δημόσιες Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης

Είμαι αισιόδοξος ότι το Συνέδριο θα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό και τα αποτελέσματά του θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξή του στόχου όλων των δράσεών μας:

Να ρίξουμε τα εμπόδια σε όλους τους τομείς που αφορούν την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας,

Ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βάλουμε τις ισχυρές βάσεις για μια ευρωπαϊκή κοινωνία πιο ισχυρή, πιο συνεκτική, πιο ομοιογενή, που θα διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες της καλύτερη ποιότητα ζωής .

Για μια σύγχρονη αυτοδιοίκηση, πιο κοντά στους πολίτες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα στο Μαρούσι,
Και να ευχαριστήσω ιδιαιτέρα όσους μας υποστήριξαν οικονομικά, ώστε η διοργάνωση αυτή να γίνει ακόμη καλύτερη , ακόμη πιο αποδοτικότερη.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας.

Σας ευχαριστώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο