Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ στη Διαρκή Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Βασική προτεραιότητά μας η προστασία της υγείας των πολιτών – Διεκδικούμε Εθνικό Σχεδιασμό για τη τοποθέτηση κεραιών  – Αναγκαίο οι δήμοι να έχουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων

«Κύριος γνώμονας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού είναι η  προστασία της υγείας των πολιτών, σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες της τεχνολογίας και της καθημερινότητας των Δημοτών. Η ΚΕΔΕ διεκδικεί την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδιασμού προσδιορισμού της περιβαλλοντικής ανοχής κάθε Δήμου στην τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στο οποίο οι Δήμοι θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων από τις αρμόδιες Αρχές και όχι όπως γίνεται σήμερα». Στη σχετική δήλωση προχώρησε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με αφορμή τη χθεσινή κατάθεση των προτάσεων της ΚΕΔΕ στη Διαρκή Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων.

Οι θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μετά από εξουσιοδότηση του Γ. Πατούλη κατατέθηκαν χθες στη Διαρκή Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής από τον Ν. Χιωτάκη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή, ο Ν. Χιωτάκης υπογράμμισε ότι οι Δήμοι θα πρέπει έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, προκειμένου να μην δημιουργούνται περιοχές έντασης τόσο σε αριθμό, όσο και στην ακτινοβολία που εκπέμπεται.

Ειδικότερα η ΚΕΔΕ προτείνει:

1.  Την  αλλαγή των υφιστάμενων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, στη χώρα μας από 31.5 V/m και 44,4 V/m, στις φασματικές περιοχές GSM 900 και DCS 1800 αντίστοιχα, σε 6 V/m για αμφότερες τις περιοχές (σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα στη γείτονα χώρα Ιταλία), δηλαδή από το 70% και 60% των ορίων της ICNIRP (που προβλέπονται στο Ν3431/2006) να πάμε στο 14% αυτών των ορίων.  Ουσιαστικά δηλαδή στα κατώτερα, διεθνώς, ισχύοντα όρια.

2. Την καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου (τακτικών και έκτακτων) για το σύνολο των αδειοδοτούμενων ή και αυθαίρετων εγκαταστάσεων κινητής τηλεφωνίας, με φορείς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δημόκριτο και τους Δήμους, δια μέσω πιστοποιημένων ειδικών επιστημόνων ή εργαστηρίων.

3.   Την καθιέρωση αυστηρών ποινών για αυθαίρετες εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας και εξοντωτικά πρόστιμα και σοβαρές κυρώσεις για τις περιπτώσεις υπέρβασης, των επιτρεπόμενων ορίων και λοιπών παραβάσεων του αδειοδοτικού καθεστώτος και της κείμενης νομοθεσίας. Τα πρόστιμα να αποδίδονται στους δήμους, ως τέλη περιβαλλοντολογικής προστασίας.

4. Την απάλειψη των παραγράφων 12, 13 και 16 του Άρθρου 30 του Ν4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10-04-2012) και των παραγράφων 4, 5 και 6 του Άρθρου 126 του Ν4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) και πρόβλεψη για υποχρεωτική ενημέρωση των οικείων Δήμων, προ της εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ως και υποχρεωτική, αποφασιστική (όχι γνωμοδοτική), έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αιρετή Περιφέρεια που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση εγκατάστασης κεραιών.

Θεωρείται απαράδεκτη η διάταξη περί de facto πολεοδομικής έγκρισης, μετά από άπρακτη προθεσμία 2 μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.

5. Ειδική μέριμνα για τους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας, με την τοποθέτηση τους εκτός αστικού ιστού και απομάκρυνση των υφιστάμενων εντός τακτής προθεσμίας.

6.  Η ΚΕΔΕ προτείνει επίσης τη μέτρηση των επιπτώσεων στην υγεία  των πολιτών, από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, με τη καταγραφή και συνεκτίμηση όλων των αναλόγων υφισταμένων μελετών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τη σύσταση ομάδας εργασίας ειδικών επιστημόνων, των Υπουργείων: Υγείας, Περιβάλλοντος, Υποδομών και δικτύων, Εσωτερικών, Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου και ειδικευμένου Ινστιτούτου Δημόκριτος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο