Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σμυρνής ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος από το Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη

Print Friendly, PDF & Email

Με απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Δημήτρης Σμυρνής.
Στον κο Σμυρνή μεταβιβάζονται έως τις 31-08-2014 τα ακόλουθα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες:     


• Η εποπτεία και η ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών και ειδικότερα η εποπτεία και η ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών (Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Αποθήκης & Υλικών).
• Η εποπτεία και η ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
• Η εποπτεία και η ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων, (Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών, Τμήμα Χωροθέτησης, Τμήμα Κατασκευής & Επίβλεψης Έργων, Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων).

Μετάβαση στο περιεχόμενο