Ο Δήμος Αμαρουσίου εφαρμόζει όσα προβλέπει η Νομοθεσία για τα Νοσοκομειακά Απόβλητα

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει τοποθετήσει σε όλα τα Νοσοκομεία που βρίσκονται στα όρια της πόλης , ειδικούς κάδους – πρέσες, με σκοπό να εναποθέτουν εκεί τα απορρίμματα τους. Οι ειδικοί αυτοί κάδοι- πρέσες  στη συνέχεια όταν  γεμίσουν, απομακρύνονται και πηγαίνουν στο χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Στους κάδους αυτούς εναποτίθενται όλα τα απορρίμματα του κάθε Νοσοκομείου, πλην των μολυσματικών αποβλήτων, τα οποία δεν συλλέγονται από το Δήμο αλλά από ειδικά συνεργεία και δεν κατευθύνονται στο ΧΥΤΑ Φυλής, αλλά σε ειδικούς χώρους καταστροφής τους, γιατί είναι επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία.

Mε αλλεπάλληλα έγγραφα που κατά καιρούς αποστέλλει η αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου προς τις Διοικήσεις όλων των Νοσοκομείων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου, έχει επισημανθεί η υποχρέωση και η αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών των Νοσοκομείων να φροντίζουν να μην εναποτίθενται εντός των κάδων – πρεσών του Δήμου Αμαρουσίου μολυσματικά απόβλητα.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται κάποιο Νοσοκομείο με τη σύσταση αυτή, ο Δήμος Αμαρουσίου θα ενεργοποιεί άμεσα και τις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων  και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.


Παρά τις διαρκείς επισημάνσεις των Υπηρεσιών μας, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση ύπαρξης μολυσματικών αποβλήτων εντός κάδου – πρέσας που μετέφερε όχημα του Δήμου Αμαρουσίου στο ΧΥΤΑ Φυλής , που προερχόταν από ιδιωτικό Νοσοκομείο της πόλης μας,. Παρά το γεγονός ότι δεν ευθύνεται ο Δήμος Αμαρουσίου για την ύπαρξη μολυσματικών αποβλήτων εντός του κάδου- πρέσας, αλλά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του συγκεκριμένου Νοσοκομείου, οι Υπηρεσίες του ΧΥΤΑ Φυλής που κατήγγειλαν την ύπαρξή τους, προχώρησαν στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Νομοθεσία.


Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος από την πρώτη στιγμή πήραν θέση στο πρόβλημα και απαίτησαν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των ευθυνών σε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται. Ενώ, ενεργοποιήθηκαν άμεσα και οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο