Νέα Πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

Print Friendly, PDF & EmailΤο δίπλωμα που απονεμήθηκε στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής της Υγείας για την επιτυχή συμμετοχή του στην 5η φάση 2009-2013 του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Δικτύων του Π.Ο.Υ.Η νέα πιστοποίηση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής της Υγείας για την ένταξη στην 6η φάση 2014 -2018 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Δικτύων του Π.Ο.Υ.


Γ. Πατούλης: Αποτελεί αναγνώριση της μέχρι σήμερα προσπάθειάς μας και μας δίνει το πράσινο φως να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε προδιαγράψει με σαφή στόχο την προαγωγή της Υγείας όλων των πολιτών


Tο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, ως το Εθνικό Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στον Π.Ο.Υ., έλαβε νέα Πιστοποίηση για την 6η Φάση (2014-2019) και θα εξακολουθήσει να είναι μέλος του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Η Αξιολόγηση και επαναπιστοποίηση, αποτελεί απόδειξη του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και της δέσμευσης του Δικτύου ως προς την μεθοδολογία, τους στόχους και τις αρχές του Π.Ο.Υ. και της Ατζέντας «ΥΓΕΙΑ 2020». Τα Εθνικά Δίκτυα που συμμετέχουν στην 6η Φάση του Ευρωπαϊκού Δικτύου του Π.Ο.Υ. έχουν επικεντρωθεί σε δύο στρατηγικούς στόχους που αφορούν στην ΥΓΕΙΑ 2020: να προαχθεί η Υγεία για όλους μειώνοντας τις αδικίες και να ενισχυθεί η ηγετική ικανότητα και η συμμετοχή του κράτους στο ζήτημα της Υγείας.Και οι δύο στρατηγικοί στόχοι ενισχύουν την ισχυρή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου του Π.Ο.Υ. να απευθύνουν την ισότητα και τους απαραίτητους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία και τις πολιτικές που την προάγουν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Αποτελεί τιμή για το Δίκτυό μας η νέα Πιστοποίηση για την 6η Φάση (2014-2020). Μας δίνει το πράσινο φως για να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε προδιαγράψει με σαφή το στόχο για την προαγωγή της Υγείας για όλους τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι αποτελεί και αναγνώριση της μέχρι σήμερα δέσμευσης και αφοσίωσής μας μέσα από τα προγράμματα και τις καλές πρακτικές που έχουμε εφαρμόσει».

Μετάβαση στο περιεχόμενο