Μηδενική ανοχή του Δήμου Αμαρουσίου, στη μη νόμιμη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Print Friendly, PDF & Email

Στο Δήμο Αμαρουσίου δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων ενισχύει την τοπική οικονομία και συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της απασχόλησης.


Όπως κάθε δραστηριότητα, έτσι κι αυτή, υπόκειται σε κανόνες. Κανόνες που προβλέπει η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και υπηρετούν την ανάγκη να προστατευθεί η φυσιογνωμία της πόλης μας και η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.


Ο Δήμος Αμαρουσίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του που έχουν την ευθύνη για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποτελούν το θεματοφύλακα της εφαρμογής του νόμου.


Στο πλαίσιο αυτό χορηγούν τις άδειες , ασκούν έλεγχο κι επιβάλλουν κυρώσεις εφόσον χρειαστεί σε όσους δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις του Νόμου.


Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, να τηρείται απαρέγκλιτα και χωρίς εξαιρέσεις όσα προβλέπει η Νομοθεσία.


Να διευκολύνονται όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο προάστιο μας και διαθέτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά. Αλλά και να επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις, που φθάνουν μέχρι τη σφράγιση των καταστημάτων, σε όσους αψηφούν τις νόμιμες διαδικασίες κι επιχειρούν να λειτουργήσουν χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά.


Στο ζήτημα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση της Δημοτικής Αρχής. Δεν θα ανεχθεί καμία παρέκκλιση από το Νόμο. Θα επιδείξει μηδενική ανοχή στη μη νόμιμη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα διαφυλάξει τη νομιμότητα γιατί αυτό επιβάλλεται όχι μόνον για λόγους αρχής, αλλά και από την ανάγκη να προστατέψει αυτούς που επέλεξαν τη νόμιμη οδό.


Παράλληλα, αποδεικνύοντας τη συνέπεια της και τη βούληση της να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, εφαρμόζει μια πολιτική χαμηλών ανταποδοτικών τελών, με στόχο αφενός «να δώσει ανάσα» σε όσους ήδη δραστηριοποιούνται στο προάστιο μας, αφετέρου να προσελκύσει νέους επενδυτές που θα θελήσουν να δημιουργήσουν επιχείρηση στο Μαρούσι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο