Με επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών και κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στην Περιφερειάρχη Αττικής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ευαγγ. Κάββαλος καταρρίπτει τις ψευδείς αναφορές του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής

Print Friendly, PDF & Email

Με επιστολή του προς το  Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε και κοινοποίηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη και την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευάγγελος Κάββαλος καταρρίπτει τις ψευδείς αναφορές και τους ισχυρισμούς του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα, σχετικά με τις καθυστερήσεις δημοπράτησης και κατασκευής του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς.    

Η επιστολή έχει ως ακολούθως:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα,151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000
Τηλέφωνο: 213 2038120
Fax: 213 2038516
​E-mail: ekavvalos@gmail.com

 

 

 

Μαρούσι, 03/10/2018
Αρ. Πρ. : 41507

 
Προς:Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιο Δέδε
Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε – Παπάγου

Κύριε Γενικέ,

Επί του περιεχομένου της από 2.10.2018 επιστολής, που σας απηύθυνε ο κ.Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, με κοινοποίησή της στον Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη και στην Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου -της οποίας ελάβαμε γνώση απογευματινές ώρες της 2.10.2018, απ’την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Βορείων Προαστίων «Αμαρυσία»- και για τον εξαιρετικό λόγο ότι στην επιστολή αυτή και αναληθέστατα, αναφέρονται, δήθεν, εκκρεμείς υποχρεώσεις του Δήμου μας, σχετικά με την δημοπράτηση και κατασκευή του σοβαρού έργου της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, θεωρούμε αναγκαίο να σημειώσουμε και πάλι, τα ακόλουθα:

Την 9 κ΄ 10 Αυγούστου 2018, στο Γραφείο σας και με πρόσκλησή σας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το προαναφερόμενο θέμα, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του Δήμου μας και της Περιφέρειας Αττικής, παρόντος δε και του κ.Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, κατά τις οποίες και εν τέλει:

Εσείς ανακοινώσατε ότι το ανωτέρω έργο θα εκτελεσθεί απ’το Υπουργείο σας και όχι απ’την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει, κατά το νόμο, την αρμοδιότητα δημοπράτησης και εκτέλεσής του και, προφανώς, λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και ανεπάρκειας της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεσή του.

– Ο Δήμος μας εδήλωσε ρητά και απόλυτα ότι, η οριστική μελέτη του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου, έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα, μάλιστα, και με τις συναφείς υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής, και έχει διαβιβασθεί, από ικανού χρόνου, στην Περιφέρεια Αττικής, για την έγκρισή της.

Η δε Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι αρμόδια για τη δημοπράτηση και την εκτέλεσή του, συμπεριέλαβε αυτό, στο Πρόγραμμα Ενταγμένων Έργων έτους 2018.

Προστίθεται ότι, κατά τις άνω συναντήσεις της 9 κ΄ 10.8.2018, ο εκπρόσωπος του Δήμου μας-Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Ρώτας και σχετικά με την αναγκαία συναίνεση των ιδιοκτητών, ιδιωτικών εκτάσεων, παρακείμενων του άνω ρέματος, εδήλωσε ότι ο Δήμος θα εξασφαλίσει άμεσα τη συναίνεσή τους και ότι αυτό δεν εμποδίζει την δημοπράτηση και την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Απ’τα προαναφερόμενα, καθίσταται φανερό ότι ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών και στην άνω από 2.10.2018 επιστολή του, διέλαβε ψευδώς ότι, δήθεν, η καθυστέρηση της δημοπράτησης και εκτέλεσης του προαναφερομένου έργου, οφείλεται στη μη εκπλήρωση αναληφθεισών υποχρεώσεων του Δήμου μας, κατά τις άνω συναντήσεις της 9 κ΄10.8.2018.

Συναφώς, αναφερόμεθα και στο περιεχόμενο του με αρ.πρωτ. 40577/28.9.2018 εγγράφου μας, το οποίο σας απευθύναμε, και έχει ως ακολούθως:

«Σε συνέχεια των συναντήσεων της 9 κ΄ 10 Αυγούστου 2018, στο Γραφείο σας, κατά τις οποίες παρέστησαν εκπρόσωποι του Δήμου μας και της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την κατασκευή του σοβαρού έργου της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς και σχετικά με την ανακοίνωσή σας ότι το έργο αυτό θα εκτελεσθεί απ΄το Υπουργείο σας –και όχι απ΄την Περιφέρεια Αττικής- παρακαλείσθε να μας γνωρίσετε εάν ολοκληρώθηκε η σύνταξη του «οδικού χάρτη», περί την εκτέλεση του άνω έργου και εάν εκδόθηκε η σχετική, περί την εκτέλεσή του, απόφαση του Υπουργείου σας.

Σημειώνεται και πάλι, η εξαιρετική αναγκαιότητα άμεσης εκτέλεσης του προαναφερομένου έργου, λόγω των σοβαρών κινδύνων, για την ζωή και την περιουσία των κατοίκων του Δήμου μας, που μπορούν να προκύψουν απ΄την περαιτέρω καθυστέρηση.»                                                                                                           

 

 Με τιμή
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων

Ευάγγελος Κάββαλος

Κοινοποίηση:

-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη
-Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου

Μετάβαση στο περιεχόμενο