Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με στόχο την τήρηση των μέτρων πρόληψης στους εργασιακούς χώρους  για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2, δημοσιεύει, τις κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται σε αντίστοι­χες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανι­σμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμ­ματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Πα­γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Επισυνάπτονται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕ).

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο