Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει την Εθνική προσπάθεια μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η κεντρική εξουσία τί κάνει;

Print Friendly, PDF & Email

To 61% πρωτογενούς πλεονάσματος της χώρας οφείλεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 

Η έκδοση του «Δελτίου Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης» του Αυγούστου και οι συγκεκριμένες αναφορές σε στοιχεία ,του πρώτου εξαμήνου του 2015, από το Υπουργείο Οικονομικών (ΓΛΚ) αναδεικνύουν για άλλη μία φορά την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Συγκεκριμένα η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσιάζει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 145 εκατ. €, δηλαδή το 61% του συνολικού πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης, που ανέρχεται στα 238 εκατ. €. Την ίδια περίοδο οι φορείς κεντρικής κυβέρνησης εκτός κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν έλλειμμα -442 εκατ. € και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης έλλειμμα ύψους -1.026 εκατ. €

Επίσης παρά τις τεράστιες περικοπές των νομοθετημένων μεταβιβάσεων από τον κρατικό Προϋπολογισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά -249 εκατ. €.( από 1.688 σε 1.439 εκατ. €.),το πρώτο εξάμηνο του 2015, σε αντιστοιχία με το πρώτο εξάμηνο του 2014, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΤΑ αυξήθηκαν μόλις κατά 42 εκατ. €. Άρα η ΤΑ, με την οικονομική της διαχείριση, πέτυχε το 83% των μειώσεων του κεντρικού κράτους να μην μετακυλιστεί στις τοπικές αγορές και στους δημότες.

Την ίδια περίοδο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν μόλις 16%,όταν οι αντίστοιχες της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 1.367 εκατ. € ή 42%.

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται για άλλη μία χρονιά στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στην πρώτη γραμμή για την προστασία και στήριξη των πιο αδύναμων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Στην πρώτη γραμμή για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, που αποτελούν τη βασικότερη προϋπόθεση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας και τη στήριξη της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να επιτύχει μία καλύτερη συμφωνία.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύεται όχι μόνο ως παραδοσιακός θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και ως βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο