Η Δημιουργία του Cluster Τουρισμού Υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου είναι γεγονός

Print Friendly, PDF & Email

Το όραμα του Δημάρχου Αμαρουσίου, κ. Γιώργου Πατούλη, να εξελιχθεί το Μαρούσι σε Διεθνές Κέντρο Ιατρικού Τουρισμού, βρήκε ένθερμη ανταπόκριση από τις μεγαλύτερες Μονάδες Υγείας, Πρόληψης και Θεραπείας της περιοχής οι οποίοι συνενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την διαμόρφωση και την εφαρμογή κοινής στρατηγικής και δράσεων για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στη χώρα μας. 

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για τη δημιουργία συνεργατικού μηχανισμού τουρισμού υγείας (Cluster) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου, από τους φορείς υγείας και φιλοξενίας της ευρύτερης περιοχής, συστάθηκε Εκτελεστική Ομάδα Εργασίας η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Μαϊου στην ΚΕΔΕ υπό την προεδρία του κ. Γιώργου Πατούλη.

Η  Εκτελεστική Ομάδα Εργασίας έχει αναλάβει το έργο της διαμόρφωσης Σχεδίου Δράσης των ενεργειών για τη σύσταση και λειτουργία του Cluster και του πλαισίου παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου, ώστε να τεθούν οι βάσεις της στρατηγικής που θα καταστήσει το Δήμο Αμαρουσίου ως Διεθνές Κέντρο Ιατρικού Τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διεθνών πρακτικών ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού με τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρακτικές κοινής προώθησης υπηρεσιών υγείας και τουρισμού με σκοπό τη δημιουργία οικονομίας κλίμακας και επίτευξης ουσιαστικού αποτελέσματος προώθησης του Ιατρικού Τουρισμού και του Δήμου Αμαρουσίου, συνεργασιών με λοιπούς φορείς Τουρισμού και Υγείας και απαιτούμενων θεσμικών  παρεμβάσεων. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι άξονες των επόμενων ενεργειών και οι παράμετροι διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης Ενεργειών.

 

Σχετικά αρχείαΗ Δημιουργία του Cluster Τουρισμού Υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου είναι γεγονός_1

Μετάβαση στο περιεχόμενο