Η αλήθεια για τον ισολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου και τα ψέματα του κ. Μπρέγιαννη

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή το άρθρο – παρέμβαση του κου Α. Μπρέγιαννη, δημοτικού συμβούλου της μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου και προβεβλημένου στελέχους της προηγούμενης διοίκησης Τζανίκου, σχετικά με τις δήθεν «διαπιστώσεις» του για τον ισολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως:


1. Το έλλειμμα του Δήμου Αμαρουσίου μειώθηκε και δεν αυξήθηκε το 2007, σε σχέση με το 2006.
2. Τα πραγματικά μας έσοδα αυξήθηκαν το 2007, σε σχέση με το 2006.
3. Οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας μειώθηκαν κατακόρυφα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
4. Οι πραγματικές δαπάνες του Δήμου μειώθηκαν το 2007, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά
5. Η σημερινή Δημοτική Αρχή πληρώνει πάνω από 5 εκ. ευρώ το χρόνο για τους τόκους των δανείων που μας άφησε «βαριά κληρονομιά» η προηγούμενη Διοίκηση. Δάνεια που στις 31/12/2006 ξεπερνούσαν τα 150 εκ. ευρώ.
6. Η σημερινή Διοίκηση έχει διεκδικήσει με αποτελεσματικότητα και εξασφάλισε  περισσότερα από 30 εκ. ευρώ, μέσα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, για έργα και παρεμβάσεις σε όλη την πόλη.


8 επισημάνσεις που προκύπτουν από τον ισολογισμό του 2007
Με βάση τα παραπάνω και για τη σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας, θέλουμε επισημάνουμε:


Επισήμανση πρώτη, είναι αναληθής ο ισχυρισμός του κου Μπρέγιαννη ότι το έλλειμμα του Δήμου αυξήθηκε το 2007 σε σχέση με το 2006 κατά 88%. Κι αυτό αποδεικνύεται από τα παρακάτω στοιχεία:
• Τα έσοδα που αναφέρει ως βάση για το 2006, προκειμένου να καταλήξει στην δήθεν διαπίστωσή του, δεν είναι πραγματικά. Αλλά αποτέλεσμα «δημιουργικής λογιστικής», που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.
• Τα πραγματικά έσοδα του 2006 δεν ήταν 55,95 εκ. ευρώ όπως τα παρουσίαζε στον ισολογισμό της η προηγούμενη διοίκηση, αλλά πολύ λιγότερα. Και είναι λιγότερα γιατί συμπεριλάμβανε στα έσοδα τα χρήματα (7, 35 εκ. ευρώ) που εισέπραξε ο Δήμος από την ΑΘΜΟΝΟΝ για την πώληση διαμερισμάτων. Επίσης, υπολόγιζε ως έκτακτα έσοδα και χρήματα που είχε εισπράξει από την πώληση και άλλων ακινήτων του προς την ΑΘΜΟΝΟΝ ( 2,65 εκ. ευρώ) .  
• Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά έσοδα χρήματα που βγαίνουν από τη «μία τσέπη του παντελονιού» ( ΑΘΜΟΝΟΝ) για να μπουν «στην άλλη τσέπη του ίδιου παντελονιού» ( Δήμος) , με τη μορφή της δήθεν πώλησης των διαμερισμάτων. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα χρήματα αυτά έχουν προέλθει απο δανεισμό ( από τη ΜΑΡΦΙΝ),  έχοντας βάλει ως υποθήκη σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η ΑΘΜΟΝΟΝ, αφενός για να «ωραιοποιηθούν» τα στοιχεία του ισολογισμού του Δήμου του 2006 και να παρουσιαστούν αυξημένα έσοδα. Κι αφετέρου για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του Δήμου, ο οποίος λόγω της κακής χρηματοοικονομικής του κατάστασης και του υπεεδανεισμού που είχε προβεί, δεν μπορούσε να δανειστεί περαιτέρω. Και χρησιμοποίησε την ΑΘΜΟΝΟΝ για να συνεχίσει τον υπερδανεισμό.
• Επίσης αν ήταν προσεκτικός στην ανάγνωση των στοιχείων ο κος Μπρέγιαννης θα γνώριζε ότι η χρήση του 2007 επιβαρύνθηκε με το ποσό των 5,1 εκ. ευρώ, που είναι η υποτίμηση της συμμετοχής του Δήμου στην ΑΘΜΟΝΟΝ λόγω των ζημιογόνων χρήσεων μέχρι το 2006. Ζημιογόνες χρήσεις που ήταν αποτέλεσμα της μη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ΑΘΜΟΝΟΝ.
• Επίσης, σε αυτή τη λανθασμένη διαπίστωση κατέληξε ο κος Μπρέγιαννης αν και γνώριζε ότι και τα έξοδα του 2006 ήταν υποτιμημένα σε σχέση με τα πραγματικά, αφού σκόπιμα η προηγούμενη Διοίκηση γνωρίζοντας ότι αποχωρεί, είχε φροντίσει να μεταφέρει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων και των εξόδων που είχε δημιουργήσει στην επόμενη χρονιά και την επόμενη διοίκηση, μη τιμολογώντας πραγματοποιθείσες δαπάνες της χρονιάς αυτής .


Επισήμανση δεύτερη, είναι ψέματα ότι τα έσοδα του Δήμου το 2007 είναι χαμηλότερα από του 2006.
Η αλήθεια είναι ότι:
• Το 2007 τα έσοδα του Δήμου αυξήθηκαν κατά 4,27 εκ. ευρώ (έσοδα που προέρχονται από τις βασικές πηγές όπως τέλη και δικαιώματα, φόροι και εισφορές, επιχορηγήσεις και έσοδα από προηγούμενες χρήσεις).
• Ο κος Μπρέγιαννης θα έπρεπε να έχει διαβάσει καλύτερα τα στοιχεία που είχε στη διάθεση του, γιατί αν το έκανε θα διαπίστωνε ότι τα έσοδα του 2006 ήταν υπερτιμημένα , αφού σε αυτά υπολογίζονταν και τα χρήματα που εισέπραξε ο Δήμος από την ΑΘΜΟΝΟΝ για την πώληση των διαμερισμάτων.
• Ουσιαστικά η αλήθεια είναι πως τα οργανικά έσοδα του Δήμου Αμαρουσίου στη χρήση του 2007 ήταν 56,72 εκ. ευρώ, όταν τα πραγματικά οργανικά έσοδα της χρήσης του 2006 ήταν 49,5 εκ. ευρώ. Είχαμε λοιπόν αύξηση, κι όχι μείωση των εσόδων του Δήμου. 


Επισήμανση τρίτη, είναι ψέμα ότι οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων ανέρχονται σε 4 εκ. ευρώ.
Η αλήθεια είναι ότι το κόστος των δαπανών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων έχει μειωθεί κατακόρυφα, σε σχέση με το παρελθόν. Κι αυτό αποδεικνύεται από τα παρακάτω νούμερα:
• Το 2003 τα έξοδα της επικοινωνίας ανήλθαν στο 1.974.716 ευρώ
• Το 2004 στα 5.156.007 ευρώ.
• Και το 2007 στο 1.507.998 ευρώ.
Επισήμανση τέταρτη, λέει ψέματα ο κος Μπρέγιαννης όταν ισχυρίζεται ότι έχουν αυξηθεί οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.
Η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου έχουν μειωθεί κατά 1,04 εκ. ευρώ, δηλαδή σε σχέση με το 2006 σχεδόν κατά 15%.
Θα έπρεπε να γνωρίζει πριν προβεί σε αυτή τη λανθασμένη διαπίστωση ότι:
• Στις δαπάνες του Δήμου, όπως αυτές αναγράφονται στον ισολογισμό του 2007 , ύψους 11,33 εκ. ευρώ, υπάρχει εγγραφή 5,1 εκ. ευρώ που αφορά την υποτίμηση της συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στην ΑΘΜΟΝΟΝ. Η εγγραφή αυτή δεν αποτελεί ουσιαστικά λειτουργική δαπάνη, αλλά υποχρέωση που είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης πολιτικής και των ζημιογόνων χρήσεων της ΑΘΜΟΝΟΝ από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, της οποίας ήταν επίλεκτο στέλεχος ο κος Μπρέγιαννης.
• Επίσης «αδιάβαστος» πιάστηκε ο κος Μπρέγιαννης κι όσον αφορά τις διαπιστώσεις του για τις λειτουργικές δαπάνες των δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν είναι ούτε 1,6 εκ. ευρώ αλλά ούτε 3,7 εκ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες των δημοτικών επιχειρήσεων ξεπερνούν σήμερα τα νούμερα που αναφέρει και αφορούν την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της καθαριότητας και του πρασίνου, τη δημοτική συγκοινωνία, τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, κλπ. Τι μας ζητά ο κος Μπρέγιαννης; Να σταματήσουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες;
• Παραβλέπει επίσης τη μείωση του κόστους κύριας δραστηριότητας , όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό, αφού από τα 61,19 εκ. ευρώ που ήταν το 2006, το 2007 έπεσε στα 54,39 εκ. ευρώ. Δηλαδή το κόστος κύριας δραστηριότητας μειώθηκε κατά 10,23%.
Επισήμανση πέμπτη, δεν υπάρχουν βεβαιωθέντα πρόστιμα και οφειλές που ο Δήμος δεν εισπράττει.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα που έρχονται από το παρελθόν , τα οποία όμως δεν μπορούν να εισπραχθούν για διάφορους λόγους. Αλλά τα εισήγαγαν στους ισολογισμούς για να δημιουργήσουν μια εικονική οικονομική πραγματικότητα
• Είναι πρόστιμα που έχουν επιβληθεί π.χ. από το 2001 και μετά σε εταιρείες υπαίθριας διαφήμισης,  οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν. Και για τα οποία φυσικά δεν κίνησε ποτέ καμία διαδικασία είσπραξης η προηγούμενη διοίκηση.
• Στα μη εισπραχθέντα έσοδα που αναφέρει ο κος Μπρέγιαννης συμπεριλαμβάνονται και ποσά από την επιβολή του «πράσινου τέλους» Τζανίκου που είχε επιβληθεί χωρίς καμία νομική βάση. Τα τέλη αυτά, ενώ είχαν εισπραχθεί από τη Διοίκηση Τζανίκου- Μπρέγιαννη- Συκαμιώτη, σήμερα έχουμε κληθεί μετά από δικαστικές αποφάσεις να τα επιστρέψουμε. Χρήματα  που άλλοι διαχειρίστηκαν εδώ και πολλά χρόνια και που σήμερα δεν υπάρχουν στα ταμεία μας.
• Κι επειδή «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί», ας μας πει ο κος Μπρέγιαννης, ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας, πόσες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες αποξήλωσε; Πόσες συμβάσεις υπέγραψε με εταιρείες υπαίθριας διαφήμισης; Και πόσα εισέπραξε από αυτές, είτε ως πρόστιμα, είτε ως τίμημα από τις συμβάσεις ;
Επισήμανση έκτη, θα έπρεπε ο κος Μπρέγιαννης πριν κάνει τις όποιες διαπιστώσεις, να διάβαζε προσεκτικότερα τους ισολογισμούς και τις εκθέσεις των λογιστών του ΣΟΛ. Αν το έκανε αυτό θα γνώριζε ότι η καταστροφική για τα οικονομικά του πορεία του Δήμου μας ξεκίνησε από το 2002. Το αρνητικό ισοζύγιο εμφανίζεται για πρώτη φορά στους ισολογισμούς από το έτος 2003, όταν οι υποχρεώσεις αυξάνουν με εκρηκτικούς ρυθμούς.  Η διοίκηση Τζανίκου- Μπρέγιαννη – Συκαμιώτη χρειάστηκε μόλις 2 χρόνια για να οδηγήσει το Δήμο μας σε οικονομικό αδιέξοδο.
Ο πίνακας είναι αποκαλυπτικός
ΕΤΟΣ  2001 2002 2003 2004
Υποχρεώσεις 39.670.935 76.511.305 104.333.937 118.783.181
Αποτέλεσμα  520.249 19.613.106 -14.070.523 -23.695.118


Επισήμανση έβδομη, πριν ο κος Μπρέγιαννης μιλήσει για επιδείνωση των οικονομικών του Δήμου, θα έπρεπε να κάνει την αυτοκριτική του και να ζητήσει συγγνώμη για την πολιτική του αλόγιστου δανεισμού στον οποίο είχε προχωρήσει η προηγούμενη διοίκηση Τζανίκου- Μπρέγιαννη – Συκαμιώτη. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι
• Η προηγούμενη Διοίκηση Τζανίκου- Μπρέγιαννη – Συκαμιώτη δανείστηκε μέσα σε 4 χρόνια τεράστια ποσά,  τα οποία μαζί με τους τόκους είχαν επιβαρύνει το Δήμο ως τις 31/12/2006 με οφειλές που ξεπερνούν τα 150 εκ. ευρώ.
• Το 2007 ο Δήμος Αμαρουσίου πλήρωσε μόνον σε τόκους 5,2 εκ. ευρώ, για τα βραχυπρόσθεμα δάνεια που έλαβε η προηγούμενη διοίκηση τα έτη 2003 και 2004.
• Αξίζει να αναφερθεί ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή πέτυχε το 2009, που ήταν η υποχρέωση πληρωμής του δανείου της Bear Sters, που πάρθηκε το 2003 να πληρώσει 5 εκ. ευρώ λιγότερα, επανα – διαπραγματευόμενη τους επαχθείς όρους με τους οποίους είχε δανειστεί η προηγούμενη διοίκηση. Αυτό θα πει νοικοκύρεμα στην πράξη.          
Επισήμανση όγδοη, αντί να μας κάνει συστάσεις για την αξιοποίηση των πόρων των ΕΣΠΑ για έργα στην πόλη, θα έπρεπε :
• Να μας εξηγήσει γιατί η Διοίκηση Τζανίκου- Μπρέγιαννη Συκαμιώτη κατέστησαν τον Ολυμπιακό Δήμο Αμαρουσίου ουραγό στην αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του Γ’ ΚΠΣ. Όταν ακόμη και ο μικρότερος σε μέγεθος Δήμος Πέυκης είχε εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα από το Μαρούσι.
• Να μην είναι μικρόψυχος και να αναγνωρίσει στη σημερινή διοίκηση ότι κατάφερε να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει περισσότερα από 30 εκ. ευρώ , μέσα από εθνικά και ευρωπαικά προγράμματα, για έργα και παρεμβάσεις στην πόλη.
Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ή ότι ο κος Μπρέγιαννης δεν γνωρίζει από οικονομικά, ή ότι συνειδητά διαστρεβλώνει την αλήθεια.
Και στις δύο περιπτώσεις, με τις ενέργειες του βλάπτει την πόλη.
Για να πάει το Μαρούσι μπροστά, χρειάζεται αλήθειες και όχι ψέματα.
Χρειάζεται ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και  έργο. Και όχι μικροψυχίες και μικροπαραταξιακές πρακτικές.
Και το κυριότερο, είναι απαραίτητη μια συγγνώμη προς τους συμπολίτες μας από αυτούς που οδήγησαν το Δήμο Αμαρουσίου στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα. Και ο κος Μπρέγιαννης θα έπρεπε να το είχε κάνει ήδη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο