Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Επισπεύδουμε τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Όσα έργα δεν υλοποιηθούν έως 31/12 θα εκτελούνται με εθνικούς πόρους

Print Friendly, PDF & Email

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, μεταξύ του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Αλ. Χαρίτση  και του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Δήμαρχο Αμαρουσίου  Γ. Πατούλη. Θέμα της συνάντησης ήταν η ομαλή ολοκλήρωση των πράξεων και το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13, καθώς η προγραμματική περίοδος ολοκληρώνεται, ως προς την επιλεξιμότητα της κοινοτικής συνδρομής, την 31.12.2015.

Στη συνάντηση προτάχθηκε το θέμα της   ανάγκης εντατικοποίησης όλων των σχετικών ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13.

Κρίθηκε απαραίτητη η επίσπευση όλων των διαδικασιών, εκ μέρους των εμπλεκομένων αρχών (Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, Δικαιούχοι, κλπ) για την πραγματοποίηση των πληρωμών και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, έως το τέλος του έτους. Καθότι  δεν υπάρχει κανένας  λόγος για καθυστερήσεις ή διακοπή των εργασιών που υπολείπονται, καθώς  όλα τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Επίσης ο Υφυπουργός κ. Χαρίτσης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, ότι στην περίπτωση έργων του ΕΣΠΑ 2007-13, τα οποία δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν ή να αποπληρωθούν μέχρι την 31-12-2015, το εναπομείναν οικονομικό αντικείμενο πρόκειται να καλυφθεί μέσω της ιδίας ΣΑΕ από εθνικούς πόρους.

Tέλος ο Υφυπουργός τόνισε  ότι οι Δήμοι χρειάζεται να έχουν περισσότερο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην κατεύθυνση αυτή συμφωνήθηκε να ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία του Υπουργείου με την ΚΕΔΕ, για το σχεδιασμό των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου που αφορούν τους Δήμους, θέτοντας ως βασικό στόχο την αποτελεσματική υλοποίησή τους με τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

 

Σχετικά αρχείαΣτιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, μεταξύ του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Αλ. Χαρίτση και του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη (1)


Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, μεταξύ του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Αλ. Χαρίτση και του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη (2)


Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, μεταξύ του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Αλ. Χαρίτση και του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη (3)

Μετάβαση στο περιεχόμενο