Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ.Σταθάκη για παράταση προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων των δικαιούχων ειδικού τέλους σε Δήμους όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Print Friendly, PDF & Email

Επιστολή με την οποία ζητά να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων που μπορούν να υποβάλλουν οι οικιακοί καταναλωτές που δικαιούνται πίστωση  με αφορμή την ανάρτηση του πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων από τη ΔΕΔΔΗΕ, απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ.Σταθάκη.

Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές των δημοτικών ή  τοπικών κοινοτήτων  στις οποίες λειτουργούν ΑΠΕ και οι και οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση στις 10.08.2016, δηλαδή κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον επιμερισμό στις αντίστοιχες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες των ποσών που αντιστοιχούν στην παρακράτηση 1% από τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν σε αυτές.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ήταν έως τις 30 Δεκεμβρίου και οι Δήμοι θα πρέπει να τις εξετάσουν και να ενημερώσουν για τα αποτελέσματα το υπουργείο Ενέργειας και τον ΔΕΔΔΗΕ, έως τις 10 Ιανουαρίου.

Ωστόσο όπως αναφέρεται στην επιστολή ο χρόνος αυτός είναι εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς διανύουμε περίοδο εορτών αλλά και με αφορμή το γεγονός ότι ειδικά για τους νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους κατά τους χειμερινούς μήνες υφίσταται μια μετακίνηση σημαντικής μερίδας του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά παράταση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι δημότες.

Παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη  να δοθούν προς τους Δήμους περαιτέρω διευκρινήσεις ή συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου ως προς την διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από το σύνολο των Δήμων.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου της ΚΕΔΕ
 

Κύριε Υπουργέ,
 

Στις 20/12/2016, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανήρτησε τον πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στην ιστοσελίδα της. Όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/2014), δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν ΑΠΕ και οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση στις 10.08.2016, δηλαδή κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον επιμερισμό στις αντίστοιχες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες των ποσών που αντιστοιχούν στην παρακράτηση 1% από τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν σε αυτές.

Ταυτόχρονα, με την ανάρτηση των πινάκων, με εγκύκλιο του Υπουργείο σας γίνεται γνωστό ότι η υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Οι 112 Δήμοι τους οποίους αφορά η εγκύκλιος, πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες και τους κατοίκους των Δήμων για την δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δηλαδή έως τις 30/12/2016. Οι Δήμοι θα πρέπει να εξετάσουν τις ενστάσεις που θα έχουν υποβληθεί και να ενημερώσουν το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων με προθεσμία δέκα ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων των δικαιούχων δηλαδή έως τις 10/01/2017. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υποβολής και  εξέτασής των ενστάσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένος προκειμένου να υπάρξει έστω και επαρκής ενημέρωση των δικαιούχων. Το γεγονός αυτό καθίσταται ακόμα ποιο δυσχερές αν λάβουμε υπόψη ότι διανύουμε την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, ενώ ειδικά για τους νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους κατά τους χειμερινούς μήνες υφίσταται μια μετακίνηση σημαντικής μερίδας του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη της διαδικασίας εμπλοκής των Δήμων, κατά την διαδικασία ενστάσεων από τους δικαιούχους π.χ. αρμόδιο όργανο εξέτασής τους, δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν.

Έχοντας την πεποίθηση ότι κατά κοινή αντίληψη όλων, οι Δήμοι λειτουργούν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, θεωρώ ότι θα πρέπει κατά πρώτον να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι δημότες. Κατά δεύτερον θα πρέπει να δοθούν προς τους Δήμους περαιτέρω διευκρινήσεις ή συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου ως προς την διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από το σύνολο των Δήμων. Οι διευκρινήσεις για την εξέταση των ενστάσεων θα πρέπει να δοθούν πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους και θα πρέπει να προβλεφθεί ικανός χρόνος ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν.

 

 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Μετάβαση στο περιεχόμενο