Επιστολή του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη, στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων στην ιεροσύνη

Print Friendly, PDF & Email

Επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, απηύθυνε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων ιεροσύνης του.


Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:


Εν Αμαρουσίω, 12 Αυγούστου 2011


Αρ. Πρωτ: 8068


Προς: την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα
Οικουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως
κ.κ. Βαρθολομαίον
Εις ΚωνσταντινούπολινΠαναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,


Η συμπλήρωσις 50 ετών διακονίας Σας εις την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας και 20 ετών από της αναρρήσεώς Σας εις τον πολυυπεύθυνον και μαρτυρικόν άμα Θρόνον της Βασιλευούσης μάς δίδει την ευκαιρίαν, διά μίαν εισέτι φοράν, με νωπήν την ευλογημένην παρουσίαν και  ιερουργίαν Σας εν Αμαρουσίω, να επικοινωνήσωμεν μετά της Υμετέρας Παναγιότητος και να εκφράσωμεν υιϊκώς τας ταπεινάς ημών ευχάς δι’ υγείαν κατ’ άμφω και μακροημέρευσιν.


Από την Ίμβρον του Αιγαίου Πελάγους εις την κορυφήν της Ορθοδοξίας της Οικουμένης, αποτελείτε τη ζώσαν πνοήν των αγωνιζομένων Χριστιανών Ορθοδόξων.
Αναγνωρίζομεν ότι επί των ώμων σας αίρετε τον Σταυρόν μίας αδιαλείπτου μαρτυρικής πορείας, ακούραστα δε αποπνέετε τη ζωογόνον ευωδίαν της Ελπίδος, της Πίστεως και της απανταχού Ορθοδοξίας.


Ο Θεός της Αγάπης και της Φιλανθρωπίας να χαρίζει εις Υμάς Δύναμιν και Υπομονήν ώστε επί πολλά ακόμη έτη να πηδαλιουχήτε το νοητόν της Εκκλησίας μας σκάφος και να μας φωτίζετε το νουν και την καρδίαν με το ζωντανόν παράδειγμα της προσφοράς και της αγάπης Σας.


Μετά βαθυτάτου σεβασμού, υιϊκής αφοσιώσεως και απείρου αγάπης.Ο Δήμαρχος ΑμαρουσίουΓεώργιος Ε. Πατούλης

Μετάβαση στο περιεχόμενο