Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι οι εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων, συνολικού προϋπολογισμού  53.062,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 16η του μηνός Ιουνίου ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης
κατάθεσης των προσφορών την 09.30π.μ. και ώρα λήξης 10.00π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   7ΑΓΥΩΨ9-ΨΩ6

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   7ΜΠ5ΩΨ9-ΝΟΜ

Μετάβαση στο περιεχόμενο