Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου»  


Ο Δήμος Αμαρουσίου αναρτά προς δημόσια διαβούλευση το κείμενο της διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» με προϋπολογισμό 296.419,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.). Αποστολή σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amidim@maroussi.gr (Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαικών και Εθνικών Πόρων) ή και στο FAX 2106146421.


Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης:16/10/2011
Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης: 07/11/2011


Διαβούλευση Μέρος Α΄


 


Διαβούλευση Μέρος Β΄


 

Διαβούλευση Μέρος Γ΄

Μετάβαση στο περιεχόμενο