Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Ενοικίαση Ηχητικών και Φωτιστικών Εγκαταστάσεων για Αθλητικές – Πολιτιστικές κ.λπ. Εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η  Ενοικίαση Ηχητικών και Φωτιστικών Εγκαταστάσεων για Αθλητικές – Πολιτιστικές κ.λπ. Εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως € 29.864,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Τετάρτη  4 Μαρτίου 2015, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: Ω5ΖΘΩΨ9-2ΟΨ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΒΖΞΩΨ9-Θ2Μ

Μετάβαση στο περιεχόμενο