Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – αδρανών υλικών».

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των €  59.977,23 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο  Δημαρχείο  Αμαρουσίου την 5η  Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

 

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 7Ζ4ΜΩΨ9-ΝΤ8

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΟΖΑΩΨ9-ΔΨΗ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο