Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μία ή / και περισσότερες ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, για προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π. “Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α”».

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των €  69.585,95 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο  Δημαρχείο  Αμαρουσίου την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
 
ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 7ΒΣΛΩΨ9-ΝΓΜ

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΙΠΔΩΨ9-704

Μετάβαση στο περιεχόμενο