Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινήτου

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις του Δημάρχου Αμαρουσίου». Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των € 18.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %).
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο  Δημαρχείο  Αμαρουσίου την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
 
ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 7ΡΜΡΩΨ9-1ΥΤ

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7369ΩΨ9-ΣΩ8

Μετάβαση στο περιεχόμενο