Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών ξυλείας, σιδήρου, αλουμινίου και ειδών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση και επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού  για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών ξυλείας, σιδήρου, αλουμινίου και ειδών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση και επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων.  Η συνολική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των € 50.836,26 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο  Δημαρχείο  Αμαρουσίου την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 7ΑΦΠΩΨ9-Φ1Φ
ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΦΓΔΩΨ9-Ι21

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο