Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για εργασία Καθαρισμού και Αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, προϋπολογισμού € 60.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 22α Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:30 π.μ. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή την ίδια  ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή μέχρι την ώρα λήξης  κατάθεσης των προσφορών.

 

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 6Π4ΓΩΨ9-ΛΙΛ

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΓ1ΛΩΨ9-ΙΘΗ

 

Επισυνάπτονται:

  1. μελέτη.
  2. ΠΕΤΕΠ
  3. Τιμολόγιο μελέτης

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο