Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στα σχολεία Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) για τα σχολεία Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτά  περιλαμβάνονται και περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1/2016 μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου , συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 21η του μηνός Απριλίου ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11.30π.μ. και ώρα λήξης 12.00π.μ.
 

 

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού  ΑΔΑ:   Ω4Χ4ΟΚΙΛ-ΒΒ8

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού  ΑΔΑ:   ΨΡΕ9ΟΚΙΛ-9ΡΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο