Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή των γεωτρήσεων του Δήμου

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση και επισκευή των γεωτρήσεων του Δήμου», προϋπολογισμού 69.951,33 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 13.080,33 €).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 14η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΧΓΧΩΨ9-ΝΘΗ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 6ΜΞΥΩΨ9-ΝΨ4

Μετάβαση στο περιεχόμενο