Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τις «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus», συνολικού προϋπολογισμού € 59.337,66 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη».

 

Η δαπάνη της  έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των € 59.337,66 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 19η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή την ίδια  ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή μέχρι την ώρα λήξης  κατάθεσης των προσφορών.

 

 

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : Ω66ΤΩΨ9-ΥΗ4
 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΠΞΔΩΨ9-ΣΚΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο