Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων έτους 2013-2014

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου Διαγωνισμού είναι η προμήθεια εργαλείων, συνολικού προϋπολογισμού 29.893,92 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %).


 
Ημερομηνία διαγωνισμού είναι Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 10.00 πμ.


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/ΒΙΞΕΩΨ9-Τ6Ι
Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού  et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou/ada/ΒΙΞΕΩΨ9-ΕΙ5


 Επισυνάπεται η μελέτη εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο