Διαδικασία Κλήρωσης Μελών που θα διεξαχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για την Αντικατάσταση Μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων

Print Friendly, PDF & Email

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου την Tρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30  θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη δύο υπαλλήλων, προς αντικατάσταση των προαναφερθέντων μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων προϋπολογισμού έως τη 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. 400/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Επισύνάπτεται και η ανακοίνωση της υπηρεσίας

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο