Δεν διαφωνεί η ΚΕΔΕ με πρόταση του ΥΠΕΣΔΑ για κεντρική προμήθεια απορριμματοφόρων για τους δήμους, δεν συμφωνεί όμως με το μοντέλο χρηματοδότησης του εγχειρήματος

Print Friendly, PDF & Email

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ δεν διαφωνεί με την πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών να προβεί σε κεντρική προμήθεια απορριμματοφόρων για τις ανάγκες των δήμων της χώρας, διαφωνεί όμως με το μοντέλο χρηματοδότησης που προτείνει το υπουργείο.

Σε αυτήν την απόφαση κατέληξε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, όπου και εξετάστηκε η σχετική πρόταση που  κατέθεσε με έγγραφό του προς την ΚΕΔΕ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κώστας Πουλάκης.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, οι ανάγκες των δήμων για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού είναι μεγάλες, λόγω της παλαιότητας του στόλου τους και της κοστοβόρας συντήρησής του. Ιδιαίτερα δε για τους μικρούς και απομακρυσμένους δήμους, αν και οι ανάγκες είναι επιτακτικές, οι δυνατότητες προμήθειας, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, μηδενικές. Και άρα πρέπει να εξεταστούν άλλοι τρόποι χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος, διότι οι δήμοι είναι δύσκολο να το καλύψουν από ίδιους πόρους ή δάνεια που προτείνει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ομόφωνα, λοιπόν, διαφώνησε με το σενάριο χρηματοδότησης που προτείνει ο γενικός γραμματέας του  υπουργείου Κ. Πουλάκης. Και τούτο διότι τα οικονομικά των δήμων είναι πολύ περιορισμένα έως απαγορευτικά για τέτοιου είδους επενδύσεις, ή ακόμη και για επιβάρυνσή τους με επιπλέον δάνεια. 

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ τονίζει επίσης ότι πρέπει να μείνει εκτός συζήτησης το σενάριο χρηματοδότησης της προμήθειας απορριμματοφόρων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού των δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους και τη ΣΑΤΑ.

Αντιθέτως υποστηρίζει ότι πρέπει να εξευρεθούν άλλοι τρόποι χρηματοδότησης του εγχειρήματος. Ως εκ τούτου προτείνει να συσταθεί άμεσα η κοινή επιτροπή ΚΕΔΕ και υπουργείου Εσωτερικών που, εκτός από τους τεχνικούς όρους προμήθειας του εξοπλισμού, να διερευνήσει άλλους τρόπους χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλος ευρωπαϊκούς πόρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο