Χαιρετισμό σε ημερίδα με θέμα «Αειφορία στην σύγχρονη πόλη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς» απηύθυνε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 106KB||download file .jpg 127KB|


|download file .jpg 162KB|


 


Την σημασία του σχεδιασμού ως καίριου στοιχείου για να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων, επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του σε ημερίδα με θέμα «Αειφορία στην σύγχρονη πόλη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», που διοργάνωσε σήμερα  o ΜΚΟ ECOCITY, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και την ΤΕΔΚΝΑ, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Προέδρου Επιτροπής  Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρώπινου Δυναμικού  της ΤΕΔΚΝΑ κ. Γ. Πατούλης.

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως «εάν θέλουμε να αντιμετωπισθούν τα κύρια προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το περιβάλλον, πρέπει να βελτιώσουμε οπωσδήποτε το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Ανάμεσα στις κύριες αιτίες στις οποίες οφείλεται η σημερινή κατάσταση είναι ότι κατά τη λήψη αποφάσεων δεν δίνεται αρκετή προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και ότι δεν υπήρξε συστηματικός σχεδιασμός για ένα αστικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας, τα δε αποτελέσματα είναι εμφανή τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία των πόλεων και στους κατοίκους τους.
Ο σχεδιασμός με σκοπό την υψηλότερη περιβαλλοντική προστασία είναι ένα από τα καίρια στοιχεία για να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων και για να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής οι κάτοικοι των πόλεων μας.»

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Πατούλης επεσήμανε τη σημασία της ιστορικής και πολισμικής κληρονομιάς για τον τουρισμό και την ευζωία των κατοίκων των πόλεων, συμπληρώνοντας: «Τα έργα τέχνης που κληροδότησε η Ιστορία στις πόλεις μας αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  Όμως το μνημεία αυτά απειλούνται: από το χρόνο, από τη ρύπανση και από την άναρχη δόμηση. Συχνά όμως, η σύγχρονη έκφραση του αστικού πολιτισμού μπορεί να παράγει μια νέα οικονομική ή εμπορική ευμάρεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα νέο τρόπο ζωής. Η αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών  προσφέρεται για την δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και νέων θέσεων απασχόλησης. Παρ’ όλα τα αρνητικά φαινόμενα που καταγράφονται στο ελληνικό αστικό περιβάλλον, είναι αναμφισβήτητο γε¬γονός ότι τα τελευταία χρόνια, η μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα αυξήθηκε και πολλές πρωτοβουλίες αναζωογόνη¬σης αναπτύσσονται».

Στην ημερίδα έλαβαν μέρος 22 Δήμαρχοι από πόλεις της Κίνας, προσκεκλημένοι του ECOCITY.


           


Μετάβαση στο περιεχόμενο