Απορριπτέο στο σύνολό του ως απαράδεκτο τι Νομοσχέδιο για τη Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ως απαράδεκτο στο σύνολό του απέρριψε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου το Νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» σε έκτακτη συνεδρίαση που συγκλήθηκε προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση.

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις απέρριψαν το Νομοσχέδιο με μόνη εξαίρεση τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ δημοτικό σύμβουλο Πέτρο Κούκουζα.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έκρινε απορριπτέο στο σύνολό του το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου και αποφάσισε να το επιστρέψει στον Υπουργό ως απαράδεκτο με το αιτιολογικό ότι δεν προωθεί καμία αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα ο θεσμός της αυτοδιοίκησης προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο του προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη, ετέθη προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το ψήφισμα τη Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, το οποίο και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο