Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ ΟΚΟΙΠΑΔΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023» δεκαπέντε (15) ατόμων, εκ των οποίων (9) ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, (2) ΔΕ Μαγείρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να αναγράφετε τον αριθμό της ΣΟΧ (ΣΟΧ2/2023) στο έντυπο της αίτησης, καθώς έχουν προκηρυχθεί και άλλες ΣΟΧ από τον Φορέα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 14/07/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και Δευτέρα 24/07/2023

Κατάθεση δικαιολογητικών:
Αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Έδρα Νομικού Προσώπου: Παλαιολόγου 9, τ.κ. 15124, Μαρούσι.

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση (6ΕΕΤΟΚΚΣ-ΘΦΨ)
Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ)
Ειδικό Παράρτημα (Α1)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (08/08/2023)

Κατηγορία Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
α. Πίνακας κατάταξης – Ορθή επανάληψη 11.8.2023
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

Κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
α. Πίνακας κατάταξης – Ορθή επανάληψη 11.8.2023
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

Κατηγορία Δ.Ε. Μαγείρων
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

Αναμορφωμένος Πίνακας 09/07/2024

α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ2.2023

β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο