Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 Ανακοίνωση, θα προβεί στη σύναψη εργασίας συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” περίοδος 2019 -2020, διάρκειας έως 31/8/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:  Εξι (6) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ενός/μίας (1) Δ.Ε. Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών Σταθμών.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Τρίτη 19/11/2019

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη έως και 28/11/2019

Κατάθεση Δικαιολογητικών : Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 9:00 έως 14:30.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο