Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 29/5/2018]

Print Friendly, PDF & Email

08/06/2018

Αναρτήθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ο αναμορφωμένος πίνακας επιτυχόντων της ανωτέρω κατηγορίας, καθώς και τα πρακτικά ανάρτησης του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης και επιτυχόντων:

​α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
γ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
​δ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ


 

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων, εκ των οποίων (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (1) ΔΕ Μαγείρων (3) ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 13/4/2018
Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων έως και Δευτέρα 23/04/2018
 
Κατάθεση δικαιολογητικών: Έδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9 –Μαρούσι από 9:00 έως 14:00
 

ANAΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο