Ανακοίνωση για την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» μετά από άρση απαλλοτρίωσης (Απόφαση ΣτΕ 1656/2003) στο ΟΤ 527 στη συμβολή των οδών Λ. Κηφισίας & Παραδείσου (Άγιος Γεώργιος Χωματιανός )

Print Friendly, PDF & Email

Επανέγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της 1656/16-11-2003 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 1332 Δ) «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» μετά από άρση απαλλοτρίωσης (Απόφαση ΣτΕ 1656/2003) στο ΟΤ 527 στη συμβολή των οδών Λ. Κηφισίας & Παραδείσου (Άγιος Γεώργιος Χωματιανός )

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να λάβουν γνώση από το σχετικό διάγραμμα που είναι αναρτημένα στο γραφείο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου (Α όροφος) και να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στον τύπο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο