Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.***Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) “Αμαρυσία Αρτεμις” με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 1 Π.Ε. Ψυχολόγων, 1 Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών, 1 Τ.Ε. Εργοθεραπεύτρια, 1 Δ.Ε. Οδηγών, 1 Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων για την υλοποίηση της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, διάρκειας έως 31/8/2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων από 22/01/2016 έως και 1/02/2016.

Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 10:00 έως 14:00.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2016  (18/02/16)

Κατηγορία ΠΕ Ψυχολόγων

α. Πίνακας κατάταξης Π.Ε. 
β. Πίνακας επιτυχόντων Π.Ε.
γ. Πίνακας αποκλειόμενων Π.Ε.

Κατηγορία ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
α. Πίνακας κατάταξης Τ.Ε.Κοινωνικών Λειτουργών 
β. Πίνακας επιτυχόντων Τ.Ε.Κοινωνικών Λειτουργών 
γ. Πίνακας αποκλειόμενων Τ.Ε.Κοινωνικών Λειτουργών 

Κατηγορία ΤΕ Εργοθεραπευτών
α. Πίνακας κατάταξης Τ.Ε.Εργοθεραπευτών
β. Πίνακας επιτυχόντων Τ.Ε.Εργοθεραπευτών
Κατηγορία Δ.Ε.Οδηγών
α. Πίνακας κατάταξης Δ.Ε. Οδηγών
β. Πίνακας επιτυχόντων Δ.Ε.Οδηγών
γ. Πίνακας αποκλειόμενων Δ.Ε.Οδηγών
Κατηγορία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
α. Πίνακας κατάταξης Υ.Ε.Γενικών Καθηκόντων
β. Πίνακας επιτυχόντων Υ.Ε.Γενικών Καθηκόντων
γ. Πίνακας αποκλειόμενων Υ.Ε.Γενικών Καθηκόντων

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο