Tag Archives: προκήρυξη διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα για το […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου   Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ  των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β, Γ […]

Δημοσίευση Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – Εργαλείων για τις Ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου»

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής για κάθε μία ομάδα, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 16/2023 μελέτη του Τμήματος Αστικού Πρασίνου, του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων […]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ8 – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕ7 – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ8 – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕ7 – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 719.213,13 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 891.824,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με […]

Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ και Νέων Τεχνολογιών AR & VR για την ανάδειξη των πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και μάθησης των επισκεπτών στο μουσείο θέατρου σκιών δήμου Αμαρουσίου “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ”

Aνοικτός δημόσιος  ηλεκτρονικός διαγωνισμός  για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ και Νέων Τεχνολογιών AR & VR για την ανάδειξη των πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και μάθησης των επισκεπτών στο μουσείο θέατρου σκιών δήμου Αμαρουσίου “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ”»   Η σύμβαση […]

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 5.240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 196339. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η […]

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.740.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 198476. Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο πλαίσιο Εθνικού […]

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» προϋπολογισμού 359.909,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 196347. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 03 Μάϊου 2023, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από […]

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των ειδών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού ποσού ογδόντα έξι χιλιάδων […]

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού ποσού εκατόν έντεκα χιλιάδων […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο