Print Friendly, PDF & Email

Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία

Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από Δημότη απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  • Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία δίνει άδεια στον ενδιαφερόμενο μαζί με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης άδειας: 4-10 εργάσιμες ημέρες.
Προδιαγραφές για την κατασκευή πεζοδρομίου
Η Τεχνική Υπηρεσία δίνει άδεια κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου, μόνο για πεζοδρόμιο μπροστά από την φερόμενη ιδιοκτησία σας σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες:

  • Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασμένα μήκους 1,00 μέτρου και θα είναι υπερυψωμένα 0.15εκ. από το ρείθρο.
  • Το ρείθρο θα είναι διαστάσεων 0,30 x 0,25Η κατασκευασμένο από άοπλο σκυρόδεμα και θα ακολουθεί την ερυθρά της οδού με κλίση 2%.
  • Το πεζοδρόμιο εγκάρσια θα έχει κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου.
  • Η πλακόστρωση θα γίνει με προκατασκευασμένες πλάκες λευκού τσιμέντου αντιολισθηρές πάχους 5εκ. και διαστάσεων 50 x 50εκ.
  • Η βάση της πλακόστρωσης θα είναι 10εκ. συμπυκνωμένου υλικού 3Α.
  • Σε εισόδους – εξόδους γκαράζ, η βάση θα είναι από σκυρόδεμα ελάχιστους πάχους 10 εκ.
  • Η όλη κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα ειδοποιηθεί για την έναρξη των εργασιών.
  • Στα σημεία που δεν υπάρχουν παλαιά κρασπεδόρειθρα θα εφαρμοσθούν οι επιμέρους υψομετρικές μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα σημεία εισόδων – εξόδων οχημάτων από και προς τις θέσεις στάθμευσης, όπως αυτές ορίζονται στην οικοδομική άδεια ανέγερσης του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε κατάλληλη διαμόρφωση (ταπείνωση) του πεζοδρομίου. Ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου θα πρέπει να είναι ομαλός, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών σε όλο το πεζοδρόμιο, θα έχει δε επαρκή κλίση προς το ρείθρο για την αποροή των ομβρίων (ελάχιστη κλίση 2% – μέγιστη κλίση 5%).

Τέλος προ της κατασκευής ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας της Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, προκειμένου να υποδειχθούν οι θέσεις των απαιτούμενων κάδων απορριμμάτων. Οι θέσεις των κάδων καθορίζονται από την Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 33 του κτιριοδομικού κανονισμού, το άρθρο 11 παρ. 2 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου και τις διατάξεις του ΚΟΚ.