Print Friendly, PDF & Email

Άδεια εκσκαφής (τομής)

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση άδειας εκσκαφής  από το Δήμο απαιτούνται τα εξής:

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών (βάση του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2307/95) και κατοχυρώνει το Δήμο για την καλή εκτέλεση της εκσκαφής και την σωστή αποκατάσταση της. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στο Δήμο για ένα έτος ακόμα μετά το πέρας του έργου (αναφορά στους όρους της άδειας )*.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.