Print Friendly, PDF & Email

Δήλωση Γάμου

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γάμου;
Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και θα χρειαστεί το αντίστοιχο παράβολο. Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει όμως μαζί του και τη ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό πληρεξούσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
  • Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο)
  • Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου από τον Λειτουργό.