Print Friendly, PDF & Email

Δήλωση Διαζυγίου

Η λύση του γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

1. Διαζευκτήριο
Απόφαση Δικαστηρίου πρωτότυπη ή επικυρωμένη από δικηγόρο
Παραίτηση από τα ένδικα μέσα αν είναι συναινετικό ή επιδόσεις αν είναι αντιδικία για το αμετάκλητο
Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
Η λύση γίνεται από τον ένα σύζυγο ή οποιονδήποτε άλλο με ειδικό πληρεξούσιο.
Εάν παρέλθουν οι ημερομηνίες κατάθεσης απαιτείται παράβολο εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Συναινετικό με συμβολαιογραφική πράξη
Η συμβολαιογραφική πράξη και ταυτότητα του συζύγου που θα το καταθέσει.
Αν είναι και θρησκευτικός, αντίγραφο της θρησκευτικής λύσης (διαζευκτήριο)