Print Friendly, PDF & Email

Συντήρηση οδών και κοινόχρηστων χώρων

Λακκούβα σε δρόμο
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Συντήρησης Οδών,  Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Στην Γραμμή Δημότη 15321.

Η αποκατάσταση του δρόμου από την λακκούβα γίνεται το συντομότερο δυνατό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Σε περίπτωση επικίνδυνης λακκούβας λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγήν ατυχήματος. H αποκατάσταση γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την στιγμή που θα ενημερωθούν τα συνεργεία του Δήμου ( άρθρο 7 του Ν3481/06 ).

Μεμονωμένες βλάβες σε  πεζοδρόμια / πεζόδρομους /πλατείες
Αρμόδια Υπηρεσία
: Τμήμα Συντήρησης Οδών,  Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο του προβλήματος.
Γενικά για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων έχει εφαρμογή το άρθρο 24 του κτιριοδομικού κανονισμού ( ΦΕΚ 59Δ/89 ) :¨Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται¨

Διαγράμμιση δρόμου
Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφείο Κυκλοφορίας.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε:

Τηλεφωνικώς με το Γραφείο Κυκλοφορίας.

Κατασκευή ή επισκευή Πεζοδρομίου.
Η κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου μπορεί να γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσο του Τεχνικού Προγράμματος ή από τον ενδιαφερόμενο με δικά του έξοδα κατόπιν άδειας που χορηγείται από την Υπηρεσία.

Κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από το Δήμο
Αρμόδια Υπηρεσία
: Τεχνική Υπηρεσία

Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από το Δήμο απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης για εκτύπωση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  • Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Σε συνέχεια της αίτησης η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τα Εξωτερικά Συνεργεία προγραμματίζει και υλοποιεί το έργο εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα αρχειοθετείται κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί σε μελλοντική εργολαβία μέσο του Τεχνικού Προγράμματος.
Απαιτούμενος χρόνος: το έργο εφ’ όσον υλοποιείται μέσα σε 2 μήνες.

Κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από το Δημότη.
Αρμόδια Υπηρεσία
: Τεχνική Υπηρεσία

Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από το Δημότη απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης για εκτύπωση) προς την Τεχνική Υπηρεσία.
  • Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία δίνει άδεια στον ενδιαφερόμενο μαζί με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης άδειας: 4-10 εργάσιμες ημέρες. 

Προδιαγραφές για την κατασκευή πεζοδρομίου

Η Τεχνική Υπηρεσία δίνει άδεια κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου, μόνο για πεζοδρόμιο μπροστά από την φερόμενη ιδιοκτησία σας σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες:

Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασμένα μήκους 1,00 μέτρου και θα είναι υπερυψωμένα 0.15εκ. από το ρείθρο.
Το ρείθρο θα είναι διαστάσεων 0,30 x 0,25Η κατασκευασμένο από απλό σκυρόδεμα και θα ακολουθεί την ερυθρά της οδού με κλίση 2%.
Το πεζοδρόμιο εγκάρσια θα έχει κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου.
Η πλακόστρωση θα γίνει με προκατασκευασμένες πλάκες λευκού τσιμέντου αντιολοσθηρές πάχους 5εκ. και διαστάσεων 50 x 50εκ.
Η βάση της πλακόστρωσης θα είναι 10εκ. συμπυκνωμένου υλικού 3Α.
Σε εισόδους – εξόδους γκαράζ, η βάση θα είναι από σκυρόδεμα ελάχιστους πάχους 10 εκ.
Η όλη κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα ειδοποιηθεί για την έναρξη των εργασιών.
Στα σημεία που δεν υπάρχουν παλαιά κρασπεδόρειθρα θα εφαρμοσθούν οι επιμέρους υψομετρικές μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα σημεία εισόδων – εξόδων οχημάτων από και προς τις θέσεις στάθμευσης, όπως αυτές ορίζονται στην οικοδομική άδεια ανέγερσης του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε κατάλληλη διαμόρφωση (ταπείνωση) του πεζοδρομίου ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής κυκλοφορία πεζών.

Τέλος προ της κατασκευής ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας της Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, προκειμένου να υποδειχθούν οι θέσεις των απαιτούμενων κάδων απορριμμάτων. Οι θέσεις των κάδων καθορίζονται από την Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 33 του κτιριοδομικού κανονισμού, το άρθρο 11 παρ. 2 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου, τις υπ’ αρ. 321/05 και 135/05 αποφάσεις Δ.Σ και τις διατάξεις του ΚΟΚ.

Αποζημίωση φθορών σε Ι.Χ από κακοτεχνία δρόμου.
Αρμόδια Υπηρεσία: Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Για την αποζημίωση φθορών σε ΙΧ από κακοτεχνία δρόμου ο Δήμος  Αμαρουσίου υποχρεώνεται προς καταβολή των αποζημιώσεων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (άρθρο 17 παράγραφο 3 Π.Δ 744/1980)