Print Friendly, PDF & Email

Διανοίξεις – Ασφαλτοστρώσεις Οδών στο Ανατολικό Μαρούσι

Το έργο αφορά διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους του Ανατολικού Αμαρουσίου (Κωδικός Θησέα 6241)

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

  • Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
  • Μεταφορές προϊόντων εκσκαφής
  • Κατασκευή επιχωμάτων
  • Εργασίες διαμόρφωσης σκάφης, ισοπέδωση με διαμορφωτήρα, κατασκευή υπόβασης και βάσης από θραυστό υλικό λατομείου
  • Κατασκευή κρασπεδορείθρων και μικροκατασκευές από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25
  • Ασφαλτική προεπάλειψη, στρώση κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεμα και άλλες εργασίες.
  • Αναβιβασμός ή / και καταβιβασμός στάθμης φρεατίων για την υψομετρική τους προσαρμογή με το υψόμετρο των οδών.