Ζητούμε την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου σας με θέμα την παροχή οδηγιών για συνταγογράφηση

Print Friendly, PDF & Email

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ευθύς εξαρχής ζήτησε την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/12768/11.9.2017 εγκυκλίου σας, η οποία φαίνεται να παραγνωρίζει τη φύση του ιατρικού λειτουργήματος, τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενή, την ευθύνη του ιατρού, αλλά και όποιου επιχειρεί να τροποποιήσει την προταθείσα εξατομικευμένη φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή, αλλά και τη σαφή επί του θέματος θέση του ΣτΕ (πρβλ. σχετ. 3802/14 Ολομ. ΣτΕ -σκ 18).

Με το εύσχημο πρόσχημα της «Παροχής Οδηγιών» φαίνεται ο ΕΟΠΥΥ να επιχειρεί εκ νέου να φέρει μεγάλη αναστάτωση στο χώρος της υγείας.

Όμοιες αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους φορείς που επίσης ζήτησαν η εγκύκλιός σας αυτή να αποσυρθεί. Επανειλημμένα ζητήσαμε συνάντηση. Σεις κωφεύετε.

Για ύστατη φορά σας καλούμε να ενεργήσετε με βάση την αρχή της νομιμότητας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος των ιατρών μελών μας που με αυταπάρνηση παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες της χώρας, ασθενείς τους και ασφαλισμένους σας.

Και τούτο, στα πλαίσια της συνταγματικής σας υποχρέωσης να εφαρμόζετε τις αποφάσεις του ΣτΕ και κυρίως να παρέχετε στους πολίτες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, χωρίς το κριτήριο της οργανώσεως του συστήματος φαρμακευτικής περιθάλψεως και συνταγογραφήσεως ή η επίτευξη οικονομικού στόχου να δικαιολογεί οποιαδήποτε εκ μέρους σας παρέκκλιση.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο