Υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Βραβείο EMAS ο Δήμος Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Οι πολιτικές της Δημοτικής Αρχής σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την περιβαλλοντική διαχείριση, έθεσαν τον Δήμο Αμαρουσίου υποψήφιο για μια ακόμη ευρωπαϊκή διάκριση.


Κατόπιν απόφασης του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. Κ. Γ. Σουφλιά, ο Δήμος Αμαρουσίου είναι υποψήφιος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, για το Ευρωπαϊκό Βραβείο EMAS, στην κατηγορία της Δημόσιας Διοίκησης, που περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που διοικούνται από μια δημόσια αρχή.
Η υποβολή της υποψηφιότητας του Δήμου Αμαρουσίου έγινε μετά από εισήγηση της ελληνικής Επιτροπής EMAS, δεδομένου ότι μετά από έλεγχο και αξιολόγηση του φακέλου, κρίθηκε ότι πληροί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα κριτήρια της Ε. Ε.


Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) αποτελεί ένα εργαλείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο:

-τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων όλων των δημόσιων και ιδιωτικών Οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη,
– την αναγνώριση των Οργανισμών εκείνων που συμμορφώνονται με το νόμο, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
– τη δημοσιοποίηση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων των Οργανισμών, μέσω μιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης επαληθευμένης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο Επαληθευτή, στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για ενθάρρυνση των άλλων οργανισμών.


Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS αριθμεί 5.000 Οργανισμούς από 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε το 2008 μια ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση του Δήμου Αμαρουσίου με το βραβείο «Χρυσά Αστέρια 2008» για τη συμβολή του στην προώθηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» με την ίδρυση του 1ου Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων Ποιότητας με τον τίτλο «Q-cities».

Μετάβαση στο περιεχόμενο