Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Ε.Ε.

Print Friendly, PDF & Email
Γ. Πατούλης: Η αναβάθμιση των πόλεων μας περνά μέσα από τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με την επιστημονική κοινότητα της χώρας
 
Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε και  του Τ.Ε.Ε., υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  Γιώργος Πατούλης, και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,  Γιώργος Στασινός
Με το Σύμφωνο συνεργασίας το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του. Στο πλαίσιο του Συμφώνου, προβλέπεται 
 
•  η σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας Κ.Ε.Δ.Ε.- Τ.Ε.Ε,  επικεφαλής της οποίας θα είναι οι πρόεδροι των δύο Φορέων και αντικείμενό της ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της συνεργασίας τους
• η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης.
 
Κατά την υπογραφή του συμφώνου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
 
«Υπογράψαμε σήμερα, ένα σύμφωνο συνεργασίας που αφορά πάρα πολλούς τομείς στους οποίους μπορούν να συνεργαστούν οι δύο φορείς. Γνωρίζετε για παράδειγμα ότι τα θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως επίσης και τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικά , όπως και πολλά άλλα, στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, γνωρίζοντας ότι το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Το κάνουμε και πράξη. Από δω και πέρα θα έχουμε καθημερινή συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τον κ. Πατούλη. Μια συνεργασία που εξελίσσεται ήδη καιρό τώρα».
 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης δήλωσε:
 
«Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υπογράφουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας, μέσα από το οποίο φιλοδοξούμε, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την επιστημονική κοινότητα της χώρας και ιδιαίτερα με το ΤΕΕ, να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τις πόλεις μας και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά στην προσπάθειά μας να κάνουμε πράξη το στόχο μας για τη δημιουργία « έξυπνων»  πόλεων, που θα ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους λειτουργία. Θα προωθούν τη χρήση και την καλύτερη διαχείριση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Θα διαθέτουν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων τους, που θα είναι φιλικά στο περιβάλλον και δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες.  Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και συνεργασίες σαν αυτή που σήμερα εγκαινιάζουμε επίσημα με το Τ.Ε.Ε., μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική που είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε σήμερα για την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα μας».
 
Οι τομείς συνεργασίας των δύο φορέων 
 
Οι δύο θεσμικοί φορείς της χώρας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική συνεργασία στους τομείς της διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων, της εξοικονόμησης και της διαχείρισης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Όμως η συνεργασία θα επεκταθεί σε πολλούς ακόμη τομείς , αφού θα συνεργαστούν με στόχο την αξιοποίηση του ΣΕΣ (νέου ΕΣΠΑ) 2014-2020. Επίσης, θα επεξεργαστούν και θα διαμορφώσουν κοινές θέσεις, στο πλαίσιο λειτουργίας των μόνιμων επιτροπών τους σε ότι αφορά στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, στη διασφάλιση συνεργασίας των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, στη μητροπολιτική διακυβέρνηση, και στην ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών στην τοπική διακυβέρνηση.
 
Κοινή επιδίωξη αποτελεί, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την παραγωγή άρτιων τεχνικά έργων, ολοκληρωμένων αποτελεσματικά ως προς τον οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό τους, αλλά και η αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας.
 
Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσεται συνεργασία και διατυπώνονται κοινές θέσεις τόσο για το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών και υλοποίησης δημόσιων έργων όσο και την έγκαιρη διασφάλιση χρηματοδότησης και στήριξης των Δήμων, ώστε να διασφαλιστεί μέγιστη και αποτελεσματική απορρόφηση πόρων για το ΣΕΣ, ενώ ιδιαίτερο τομέα συνεργασίας αποτελεί η διατύπωση κοινών θέσεων για τις συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.
Τι άλλο προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας
 
Tο Σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει επίσης, κοινές δράσεις και προσπάθειες των δύο φορέων για τη:
 
• Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας   των Μηχανικών με τους Δήμους, βασισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις που συνδιαμορφώνονται, από το νέο ρόλο των Δήμων και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Από κοινού, αντιμετώπιση ζητημάτων  που αφορούν στη στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, στο ρόλο των μηχανικών –στελεχών των Δήμων και στη σχέση μηχανικών-μελετητών-συμβούλων με τους Δήμους
• Ολοκλήρωση  σχεδιασμού με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σε βάθος 30ετίας, και  πλήρη ενεργοποίηση ή και προσαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου
• Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο ρόλο και τις αρμοδιότητες των Δήμων στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και στη δημιουργία και λειτουργία των υποδομών περιβάλλοντος
• Συνέχιση και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου θα συμμετέχει σε δράσεις συνεργασίας με την Κ.Ε.Δ.Ε., και τους φορείς της, κατ’ αρχήν σε σειρά τομέων, όπως:
 
• Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωση.
• Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων και επεξεργασίας λυμάτων
• Σχεδιασμό ΑΠΕ.
• Κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες.
• Υποστήριξης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου από την καταγραφή αυθαίρετης δόμησης.
• Μελέτες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, κτιριακών υποδομών, ενεργειακού σχεδιασμού, εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης

 

Σχετικά αρχείαΣτιγμιότυπο από την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Ε.Ε.


Στιγμιότυπο από την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Ε.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο