Ξεκίνησαν από Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 να υλοποιούνται τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
  


Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής συνεχίζεται με ανοικτή ημερομηνία

Περισσότεροι από 500 υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι έχουν δηλώσει συμμετοχή έως τώρα στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου, ορισμένα από τα οποία ξεκίνησαν από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 να υλοποιούνται.


Συνολικά, οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε 35 τμήματα, κάποια από τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί ενώ σταδιακά θα δημιουργηθούν και τα υπόλοιπα, και θα υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη της Α΄ φάσης του προγράμματος.


Η υποβολή αιτήσεων είναι συνεχής με σκοπό τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων ενηλίκων στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου.


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου λειτουργεί σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί προγράμματα με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.


Τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας αφορούν σε εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία: Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.


Τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών και θα υλοποιηθούν σε μετέπειτα φάση.


Όλα τα προγράμματα έχουν χαρακτήρα να συμβάλλουν στην απόκτηση χρήσιμων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων με εφαρμογή στην καθημερινότητα των εκπαιδευομένων τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α/Α


 


ΩΡΕΣ


1


ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


 


1.2


Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα


50


1.6


Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν


25


1.10


Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού


25


1.12


Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών


25


2


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


 


2.1


Περιβάλλον και καθημερινή ζωή


25


2.5


Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή


25


2.7


Αστικοί λαχανόκηποι


25


2.8


Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής


25


2.10


Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων


25


3


ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


 


3.1


Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)


50


3.2


Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)


50


3.3


Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)


50


3.4


Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή


25


3.5


Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)


25


3.6


Δημιουργία Ιστοσελίδας


50


3.7


Ηλεκτρονική εφημερίδα


50


3.8


Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία


25


4


ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 


4.4


Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)


25


4.5


Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)


25


4.6


Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


4.7


Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


4.8


Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


4.9


Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


5


ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ


 


5.5


Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων


25


5.6


Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας


25


5.9


Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή


25


6


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ


 


6.3


Φωτογραφία


25


6.4


Κινηματογράφος


25


6.6


Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)


50


6.9


Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς


25


 


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με μέχρι δύο (2) επιλογές για κάθε κύκλο μαθημάτων.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.


Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Αμαρουσίου (Διεύθυνση Εποπτείας Ν.Π., Τμήμα Παιδείας, τηλ. 2132038294 – 296, e-mail: paideia@maroussi.gr, φαξ: 2132038526). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω φαξ.

Την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι πατώντας εδώ.


 


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο