Ξεκινάει από το νέο έτος τη λειτουργία του το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Ξεκινάει από το νέο έτος τη λειτουργία του το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων για την α’ φάση των προγραμμάτων μέχρι Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014


Σε λειτουργία τίθεται από το νέο έτος το πρόσφατα ιδρυθέν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρουσίου με την υλοποίηση της α’ φάσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου θα λειτουργήσει σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την ευκαιρία της λειτουργίας του νεοσύστατου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρουσίου, ο Δήμαρχος Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Έχοντας ως πεποίθηση ότι η μάθηση και η επιμόρφωση πρέπει να έχουν διαρκή χαρακτήρα, στηρίζουμε κάθε διαθέσιμη επιλογή να προσφέρουμε ευκαιρίες κατάρτισης στους συμπολίτες μας που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες και εφαρμόσιμες στην καθημερινότητά τους. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει στους Δήμους ο Καλλικράτης, συστήσαμε στην πόλη μας το δικό μας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα της δωρεάν παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος».

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας αφορούν σε εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών και θα υλοποιηθούν σε μετέπειτα φάση.

Όλα τα προγράμματα έχουν χαρακτήρα να συμβάλλουν στην απόκτηση χρήσιμων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων με εφαρμογή στην καθημερινότητα των εκπαιδευομένων τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.

Σε πρώτη φάση, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρουσίου θα λειτουργήσουν τα παρακάτω προγράμματα:
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/Α

 


ΩΡΕΣ


1


ΟΙΚΟΝΟΜΙAEΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


 


1.2


Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα


50


1.6


Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν


25


1.10


Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού


25


1.12


Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών


25


2


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


 


2.1


Περιβάλλον και καθημερινή ζωή


25


2.5


Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή


25


2.7


Αστικοί λαχανόκηποι


25


2.8


Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής


25


2.10


Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων


25


3


ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


 


3.1


Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)


50


3.2


Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)


50


3.3


Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)


50


3.4


Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή


25


3.5


Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)


25


3.6


Δημιουργία Ιστοσελίδας


50


3.7


Ηλεκτρονική εφημερίδα


50


3.8


Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία


25


4


ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 


4.4


Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)


25


4.5


Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)


25


4.6


Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


4.7


Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


4.8


Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


4.9


Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)


25


5


ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ


 


5.5


Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων


25


5.6


Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας


25


5.9


Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή


25


6


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ


 


6.3


Φωτογραφία


25


6.4


Κινηματογράφος


25


6.6


Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)


50


6.9


Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς


25


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με μέχρι δύο (2) επιλογές για κάθε κύκλο μαθημάτων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Αμαρουσίου (Διεύθυνση Εποπτείας Ν.Π., Τμήμα Παιδείας, τηλ. 2132038 294-295-296, e-mail: paideia@maroussi.gr, φαξ: 2132038 526). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω φαξ. Την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι πατώντας εδώ.

Αιτήσεις για δήλωση συμμετοχής στα τμήματα της α’ φάσης του προγράμματος, θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.

Μετάβαση στο περιεχόμενο