Τις θέσεις του για τον Καλλικράτη διατύπωσε στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ Ν. Κακλαμάνη στο έκτακτο συνέδριο, που είχε ως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης την επικείμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Τ.Α.
|download file .jpg 96Kb|


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης συμμετείχε στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τον Καλλικράτη, ως μέλος του Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκλέκτορας της ΚΕΔΚΕ.
|download file .jpg 130Kb| 


 


Στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που είχε ως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης την επικείμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση συμμετείχε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, ως μέλος του Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκλέκτορας της ΚΕΔΚΕ.
     
Ο κ. Πατούλης συνομίλησε με τον Πρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαμάνη και διατύπωσε με σαφήνεια τις θέσεις του, κατ’ αρχήν όσον αφορά στο χρονικό διάστημα διαβούλευσης που απαιτείται για έναν ουσιαστικό διάλογο και κατ’ δεύτερον, για την ανάγκη να υπάρξει χρηματοοικονομική μελέτη και επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα οποία να διατυπώνονται με σαφήνεια στο νομοσχέδιο.
Επίσης, ζήτησε να μην ψηφιστεί το ασυμβίβαστο με την επαγγελματική ιδιότητα των Δημάρχων, καθώς αυτό απαξιώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτήν.
« Χρειάζεται ανέφερε ο κ. Πατούλης να υπάρχει επένδυση πάνω στην Τ.Α. με αρχές, κανόνες και με τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, παράλληλα όμως να τις δοθούν και συγκεκριμένοι πόροι, προκειμένου να αποκτήσει «σάρκα και οστά», καθώς βρίσκεται πιο κοντά στην κοινωνία και στα προβλήματά της.»


Σε κάθε περίπτωση τόνισε αν το Υπουργείο Εσωτερικών λάβει υπόψη του τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ θα υπάρχει συνεργασία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τα Συνδικαλιστικά Όργανα θα περάσουν σε αγωνιστικές διεκδικήσεις.


Μεταξύ άλλων, σε συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το Ν/Σ του προγράμματος « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ η ΚΕΔΚΕ αναφέρει:
     
Σημαντικές παρατηρήσεις και προτάσεις που δεν υιοθετήθηκαν στο Νομοσχέδιο:
– Δεν είναι σαφής η διάκριση των αρμοδιοτήτων Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Δήμων στον αναπτυξιακό προγραμματισμό ( π.χ. στα ΠΕΠ).
– Διατηρούνται ως εκλογικές περιφέρειες οι δημοτικές κοινότητες (τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα) των Δήμων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων.                                                 
– Δεν μεταφέρονται οι αρμοδιότητες για τη σχολική στέγη στους Δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ( όπως προβλέπεται για τους λοιπούς Δήμους)
– Δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΛΛ.Α.Δ.Α. με 4 δις ευρώ. (η χρηματοδότηση του προβλέπεται με εξουσιοδοτική διάταξη)
– Καταργείται ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και συγκροτείται στη θέση του ο σύνδεσμος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των Δήμων. Διατηρείται η υποχρεωτική συνένωση των Φ.Ο.Σ.Δ.Α. κατά περιφέρεια
– Διατηρούνται οι αρμοδιότητες της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης όχι μόνο σε υποθέσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα, αλλά και σε υποθέσεις διαδημοτικού χαρακτήρα
– Παραμένει η αναστολή της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων
– Διατηρείται η ποσόστωση των φύλων στο 1/3 για κάθε αιρετό όργανο
– (δημοτικό συμβούλιο, συμβούλιο δημοτικής κοινότητας κ.τ.λ.) και όχι για το σύνολο των υποψηφίων για το Δήμο ( όπως πρότεινε η ΚΕΔΚΕ)


Λοιπές παρατηρήσεις και προτάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν: 


– Απαιτείται η αποσαφήνιση και η συμπλήρωση των ρυθμίσεων που αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες ( ημερομηνίες διεξαγωγής, έλεγχος των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, προϋποθέσεις αποδοχής ως παραδεκτής της δήλωσης συνδυασμού υποψηφίων)
– Να προβλέπεται η δυνατότητα να περιληφθούν στα ψηφοδέλτια πρώην δήμαρχοι που να εκλέγονται χωρίς σταυρό ( όπως προβλέπει το άρθρο 34 του Δ.Κ.Κ.)
– Προτείνουμε να προβλέπεται στο Ν/Σ μείωση της θητείας των Αντιδημάρχων ( που είναι 2,5 χρόνια κατά το άρθρο 59 του Ν/Σ) μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
– Να αφαιρεθεί η εμπλοκή του Περιφερειάρχη στις διαδικασίες που αφορούν τις Δημοτικές Εκλογές ( άρθρο 20 παρ. 3 και άρθρο 42 παρ. 4 του Ν/Σ)
   
 


 


Μετάβαση στο περιεχόμενο