Τις θέσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων κατέθεσε ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Η ρύθμιση ανταποκρίνεται στο αίτημα της ΚΕΔΕ αναγκαίο όμως να διευκρινιστεί ότι συμπεριλαμβάνονται και πολίτες που έχουν απολέσει  τα ευεργετήματα αντίστοιχης παλαιότερης ρύθμισης

Τη θέση της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, διατύπωσε σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή ο Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατά την τοποθέτηση του στη  Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης  της Βουλής επισήμανε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος  έχει διαπιστώσει και στο παρελθόν την αδυναμία των συμπολιτών μας να προβαίνουν εμπρόθεσμα σε υποχρεώσεις τους απέναντι στους Δήμους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την εισπραξιμότητα των διαφόρων τελών-φόρων και δικαιωμάτων  που εισπράττουν οι Δήμοι. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ΔΣ της ΚΕΔΕ  ότι  σε μεγάλο βαθμό η αδυναμία των πολιτών να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους οφείλεται κυρίως στην τεράστια μείωση των εισοδημάτων τους που ενείχε σοβαρούς κινδύνους στην ίδια τους την επιβίωση. Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε το 2017 τη θεσμοθέτηση σχετικής ρύθμισης που θα διευκόλυνε τους οφειλέτες των ΟΤΑ αλλά και οι Δήμοι θα μπορούσαν να εισπράξουν έστω τμηματικά τις οφειλές αυτές.

Το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό και με το άρθρο 52 του ν. 4483/2017 προβλέφθηκε ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ, η οποία διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τους οφειλέτες και συνέτεινε επί τα βελτίω στην ενίσχυση της εισπραξιμότητας των οφειλομένων τελών από τους δήμους».

                                           Η ρύθμιση

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στη νέα ρύθμιση εξέφρασε τη συμφωνία του και ζήτησε να διευκρινιστεί ότι σ’ αυτή συμπεριλαμβάνονται και πολίτες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση και έχουν απολέσει  τα ευεργετήματα της για διάφορους λόγους.

« Ήδη με την νέα προτεινόμενη ρύθμιση του αρθ. 110 του Σχ. Νομ. στην ουσία επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της προηγούμενης ρύθμισης του άρθρ. 52 του ν. 4483/2017, την οποία είχε προτείνει η ΚΕΔΕ.

 Συμφωνούμε με την προτεινόμενη διάταξη με την προϋπόθεση να διευκρινιστεί ότι προβλέπεται να υπαχθούν σε αυτήν και οφειλέτες που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη ρύθμιση και έχουν απολέσει τα ευεργετήματα της για διάφορους λόγους και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Τέλος ο Γ. Πατούλης αναφερόμενος σε επισημάνσεις του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά σχετικά με ειδικές περιπτώσεις δήμων που υπήρχαν συγκεκριμένα κολλήματα για τη διευθέτηση της προηγούμενης ρύθμισης, συμφώνησε με τη πρότασή του να υπάρξει ειδική μέριμνα προκειμένου να επιλυθεί  το σχετικό πρόβλημα. 

Δείτε το οπτικό υλικό από τον τοποθέτηση του Γ. Πατούλη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://youtu.be/AK29y8mSCZI

 

Σχετικά αρχείαΤις θέσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων κατέθεσε ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής_1

Μετάβαση στο περιεχόμενο